Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2020 klo 12:00 - 17:23 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
140   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
141 Kunnanhallituksen järjestäytyminen/KHO:n päätös 21.4.2020
142   Pöytäkirjan tarkastaminen
143   Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksiannettavat asiat
144   Koronaepidemian vaikutukset henkilöstöön-tilannekatsaus
145   Etätyöperiaatteiden tarkentaminen koronaepidemian vuoksi
146   Paikallinen virka- ja työehtosopimus lomarahojen maksamisesta kesäkuussa
147 Levin korttelin 31 tontin 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen
148 Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi Kittilän Kellovuoman alueelle
149   Lausunto Lapin ELY-keskukselle YVA-menettelyn soveltamistarpeesta koskien Kittilän Tuohivaaraan suunniteltua tuulivoimahanketta
150   Lausunto B2Fingold Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Ahvenjärvi,ML2014:0041
151   Lausunto B2Fingold Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Sinermänpalo, ML2014:0084
152   Lausunto B2Fingold Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Sore-Eksy,ML2014:0085
153   Suostumus rakentamattoman tontin edelleen luovutukseen (Immeljärven pohjoispuolen asemakaava-alue kortteli 1313 tontti 1)
154 Väliaikainen tulvasuojaus ja sen rahoitus
155 Tarveselvitys keskustan kampusalueen opetus- ja nuorisotilojen ratkaisemiseksi
156   Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun toimitilat Kittilän kunnan alueella
157   Pakatin alueen kuituverkko
158 Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisen lastenvalvojan viran perustaminen
159   Vastaus valtuustoaloitteeseen - sydäniskurit sivukyliin
160   Vastaus valtuustoaloitteeseen - terveyskeskusmaksun poistaminen
161   Valtuustoaloite koskien yläkoulun metsästäjätutkinnon suorittamista valinnaisena oppiaineena
162 Kittilän kunnan viestintäohje
163   Aloitteiden käsittelyohje
164   Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokousohjelmat
165 Talousarvion toteutuma 1.1.-31.3.2020
166   Osallistuminen Hansel Oy:n Autojen hankinnan sopimuskokonaisuuden 2021-2022 (2024) -kilpailutukseen ja puitejärjestelyyn
167   Osallistuminen Pelkkänä korvana -hankkeeseen
168   Tiina Huilajan pidättäytyminen luottamustoimista määräajaksi vs. perusturvajohtajana toimimisen ajaksi
169   Kittilän kunnan edustajan nimeäminen Kittilän kaivoksen yhteistyöryhmään
170   Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallituksen jäsenet
171   Esitys jäsenehdokkaiden nimeämisestä Levin Vesihuolto Oy:n hallitukseen ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle
172   Ohjausryhmän jäsenen ja varajäsenen nimeäminen VALPAS2-hankkeeseen
173 Harri Mattilan korvausvaatimus/Työsyrjinnästä johtuva tasa-arvolain mukainen hyvitys ja vahingonkorvauslakiin perustuva ansionmenetyskorvaus
174 Kunnanhallituksen pöytäkirja 31.3.2020 § 134 tarkistaminen
175 Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin
176 Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin/Käsittely Khall 5.5.2020
177   Kallon kylän asukkaiden pyyntö kunnanhallitukselle otto-oikeuden käyttämisestä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen koskien sivuneuvolatoiminnan lakkauttamista
178   Kunnanjohtaja Antti Jämsénin vuosiloma ajalle 6.-24.7.2020
179   Hallintosäännön muuttaminen
180   Sähköinen kokouskäytäntö Kittilän kunnassa
181   Kuntalaisaloite syytteessä olevien luottamushenkilöiden erottamisesta kunnan omistamien ja osaomistamien yhtiöiden päättävistä elimistä, kuntayhtymien hallituksista ja muista luottamuspaikoista/tehtävistä
182 Aloite toimielinten erottamisesta epäluottamuksen perusteella
183   Kuntalakiin tehty väliaikainen muutos ja sähköisen kokouksen käyttöönotto Kittilän kunnassa

Osallistuja Tehtävä
Rajala Pekka puheenjohtaja
Mertaniemi Tuula 1. varapuheenjohtaja
Fagerholm Raili 2. varapuheenjohtaja
Erkkilä Akseli jäsen
Korva Merja jäsen
Marttila Outi jäsen
Mäntymaa Vuokko jäsen
Ovaskainen Ahti jäsen
Pekkala Antti jäsen
Toivanen Marita varajäsen
Nevalainen Aki kunnanvaltuuston pj
Kenttälä Toni kunnanvaltuuston 3. vpj
Jämsén Antti kunnanjohtaja
Grandell Hanna-Maria vs. hallintojohtaja

Nähtävilläolo  
Kunnantalolla hallinto-osastolla/yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi)  
Alkaen 08.05.2020 15:00