Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2020/Pykälä 150

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 150

05.05.2020

 

Lausunto B2Fingold Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Ahvenjärvi,ML2014:0041

 

2/10.01.01/2020

 

Khall 05.05.2020 § 150

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

B2Fingold Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alueelle, Alakylän paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan jatkoaikahakemuksen koskien Ahvenjärvi - nimistä malminetsintälupa-aluetta. Kyseessä on jatkoaikahakemus Aurion Resources Oy:n malminetsintäluvalle Ahvenjärvi, ML 2014:0041, jolle jatkoaikahakemuksen yhteydessä haetaan lupaa siirrettäväksi B2Fingold Oy:lle.

 

Malminetsintäalueen pinta-ala on 388,37 ha.

 

Hakemuksen mukaan alueelta otaksutaan löytyvän kultaa. Arvio perustuu toistaiseksi toteutuneisiin tutkimuksiin. Tutkimukset osoittavat alueella olevan mineralisoituja kvartsi-turmaliini-pyriittijuonia.

 

Hakijan mukaan kolmen vuoden tutkimussuunnitelmaan kuuluvat seuraavat menetelmät: geologinen kartoitus ja näytteenotto vasaralla, moreeninäytteenotto, tutkimusojien kaivaminen, geofysikaaliset mittaukset, pohjamoreeninäytteenotto sekä kallioperäkairaus.

 

Suunnitelluilla toimenpiteillä ei hakijan mukaan aiheuta haittaa alueen luonnonarvoille. Kairauspaikat ilmoitetaan kartalla ennen työn aloittamista ELY-keskukselle, jolloin vielä varmistetaan, ettei ko. paikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ole suojeltuja eläin - tai kasvilajeja. Hakemuksen mukaan suunniteltu malminetsintä ei aiheuta merkittävää vahinkoa maa- ja kallioperään. Kairakoneen käyttämät maastoreitit ja kairausveden ottopaikat suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa. Malminetsinnällä ei hakijan mukaan ole vaikutuksia vesistöihin ja pohjaveteen eikä ihmisiin. Malminetsintäalueen läheisyydessä olevat talot otetaan huomioon ja pihapiirissä ei suoriteta tutkimustöitä ilman maanomistajan suostumusta.

 

Hakemuksen mukaan hakija huolehtii alueen kunnostamisesta, siistimisestä ja sen saattamisesta mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan maastotutkimusten jälkeen.

 

Asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan B2Fingold Oy:n jatkoaikahakemuksesta koskien Ahvenjärvi -nimistä malminetsintälupaa ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleiskaava-alueille. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

 

Kunnalle ilmoitetun tiedon mukaan kiinteistöjen 261-405-124-6, 261-404-6-39 ja 261-405-124-11 alueella sijaitsee Alakylän paliskunnan poroerotusaita (Isomaan aita). Kyseinen aita on kauppakirjaan merkityllä rasitteella yksityismaalla.

Poroaidan käyttö tulee huomioida malminetsintäluvassa.

Aita on käytössä varsinkin vasanmerkitysaikana ja syksyllä erotusaikana.

 

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

Malminetsinnästä ei saa aiheutua haittaa pohjavedelle tai vesistöille.

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Käsittely:

Kunnanhallituksen jäsen Akseli Erkkilä ilmoitti olevansa jäävi §:ien 150 - 152 kohdalla, syynä osallisuusjääviys. Hän poistui kokouksesta eikä ottanut osaa näiden asioiden käsittelyyn tai keskusteluun.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa