Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2020/Pykälä 158

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 16

01.04.2020

Kunnanhallitus

§ 158

05.05.2020

 

Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisen lastenvalvojan viran perustaminen

 

104/01.01.00/2020

 

Sotelk 01.04.2020 § 16

 

 

(lisätietoja: vastaava sosiaalityöntekijä, Anri Tiri, puh. 0400 139 684)

 

Tunturi-Lapin kunnat (Enontekiö, Muonio, Kolari, Kittilä) ja Pello

ovat tehneet vuosia yhteistyötä arkityössä asiakastasolla sekä

alueellisessa sosiaalipäivystyksessä. Sote-valmistelun yhteydessä on ilmennyt tarvetta perustaa yhteinen lastenvalvojan virka, jotta sosiaalityön resurssia vapautuisi mm. aikuis- ja perhetyöhön ja lastensuojeluun. Yhteinen virka on määräaikainen ajalla 1.5.2020 - 31.12.2022. Viran perustaminen ja täyttäminen on huomioitu jokaisessa kunnassa suunniteltaessa TA2020 ja ts 2020-2022.

 

Lastenvalvojan tehtävä on sosiaalihuoltolain 14 ja 27§ perusteella

kunnille annettu tehtävä: kunnallisina sosiaalipalveluina on huolehdittava, perheasioiden sovittelun, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen vahvistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien tehtävien sekä päätösten täytäntöönpanossa toimitettavaan sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden jalapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian tuomioistuinsovitteluun

kuuluvien asiantuntijapalveluiden, isyyden selvittämiseen

ja vahvistamiseen liittyvien tehtävien järjestämisestä sen

mukaan kuin niistä lisäksi erikseen säädetään: avioliittolaissa (234/1929);laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

(361/1983)isyyslaissa 11/2015,lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975) sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeuttakoskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetussa laissa.

 

Kuntalain 53§ mukaan kunnat voivat perustaa yhtäpitävillä päätöksillä yhteisiä virkoja. Viranhaltija on virkasuhteessa kaikkiin kyseisiin

kuntiin. Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteinen lastenvalvoja

toimii virkavastuulla sen kunnan alaisuudessa, jonka kuntalaisia

koskevia sopimuksia ja päätöksiä hän on tekemässä. Kunkin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin huolehtii

tarvittavan ratkaisuvallan delegoimisesta yhteiselle lastenvalvojalle.

 

Tunturi-Lapin ja Pellon yhteisen lastenvalvojan virkatehtäviin kuuluisi

elatussopimusten, huolto- ja tapaamissopimusten, isyysasiakirjojen

valmistelu ja päättäminen, osallistuminen päävastuullisena

olosuhdeselvitysten tekemiseen sekä lasten ja vanhempien

valvottujen tapaamisten valmistelu ja niistä päättäminen. Lisäksi

lastenvalvojan tehtäviin kuuluisi huolto- ja tapaamisasioiden sovittelu

ja täytäntöönpano sekä perheasioiden sovittelu.

 

Kuntien yhteisen lastenvalvojan kelpoisuusehdot määräytyvät lain

sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 § mukaan ja virkaan valittavan

on toimitettava työnantajalle nähtäväksi lain lasten kanssa

työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 2 § mukaisesti itseään

koskeva rikosrekisteriote. Kuntien yhteisen Lastenvalvojan

viran tehtäväkohtainen palkka on 3850 €/kk. ja virka on määräaikainen

ajalla 1.5.2020 - 31.12.2022. Palkka ja oheiskustannukset

jaetaan kuntien kesken, kuntien alaikäisen väestömäärään suhteutettuna, erillisen sopimuksen mukaan.

Viran isäntäkuntana toimii Kittilä.

 

Johtava lääkäri:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Pellon kuntien yhteisen määräaikaisen lastenvalvojan viran perustamista ajalle 1.5.2020-31.12.2022.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 05.05.2020 § 158

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Pellon kuntien yhteisen määräaikaisen lastenvalvojan viran perustamista ajalle 1.5.2020-31.12.2022

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa