Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2020/Pykälä 162

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 162

05.05.2020

 

Kittilän kunnan viestintäohje

 

Khall 05.05.2020 § 162

 

(Lisätiedot tiedottaja Nina Willman, puh. Puhelinnumero: 0400 356 027)

 

Kittilän kunnan viestintä tukee kunnan tehtävää, joka on Kittilän kuntastrategian (2018) mukaisesti vaalia kuntalaisten hyvinvointia sekä kunnan elinvoimaa. Viestinnällä viedään kuntastrategiaa käytäntöön ja yhtenä sen tavoitteena on kunnan vision toteutuminen. Yksi Kittilän kuntastrategian painopiste on viestintä ja imago; positiivisen viestinnän ja kuntamarkkinoinnin ja tiedottamisen voimistaminen kunnan sisällä.

 

Kittilän kunnan viestinnän ohjeena on toiminut vuonna 2012 hyväksytty viestinnän kehittämissuunnitelma (Khall 27.3.2012 § 78), jonka pohjalta on nyt laadittu tarkempi ja yksityiskohtaisempi viestintäohje.

Viestintäohje täydentää ja tukee Kittilän kunnan kuntastrategiaa, kunnan visiota ja arvoja. Viestintäohje on laadittu Kittilän kunnan henkilöstön tueksi ja käytännön ohjeeksi niille, joiden tehtäviin liittyy erilaisia viestintätehtäviä. Ohje palvelee erityisesti esimiehiä ja eri palvelualueilla viestinnästä vastaavaa henkilöstöä. Soveltuvin osin ohje koskee koko kuntakonsernia, kuten tytäryhtiöitä. Myös yhteisön tai säätiön, joka hoitaa kunnan sille luovuttamia/antamia tehtäviä, on tiedotettava asukkailleen toiminnastaan.

 

Viestintäohje päivitetään tarvittaessa. Lisäksi kahden vuoden välein laaditaan viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan ja aikataulutetaan käytännön toimenpiteitä viestinnässä seuraaville vuosille. Kuntaan jatkossa toteutettavat muut viestintää tukevat ohjeet, kuten graafinen ohje ja sosiaalisen median ohje täydentävät myös osaltaan viestintäohjetta.

 

Viestintäohjeen hyväksyy kunnanhallitus. Kunnan viestintää toteutetaan suunnitelman mukaisesti kunnanjohtajan johdolla. Viestintäohjeen päivityksestä vastaa kunnanjohtaja ja hänen valtuuttamana tiedottaja tai muu viestintää hoitava henkilöstö. Viestintäohje ja muut viestinnän ohjeistukset löytyvät henkilöstön käyttöön intranetistä.

 

Liite:Kittilän kunnan viestintäohje

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) hyväksyä liitteenä olevan Kittilän kunnan viestintäohjeen

2) viedä viestintäohjeen tiedoksi kunnanvaltuustolle

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa