Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2020/Pykälä 159

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 21

01.04.2020

Kunnanhallitus

§ 159

05.05.2020

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen - sydäniskurit sivukyliin

 

328/05.04.02/2018

 

Sotelk 01.04.2020 § 21

 

 

(Lisätiedot: johtava lääkäri Heidi Tanninen, heidi.tanninen@kittila.fi)

 

13.11.2018 on tehty valtuustoaloite sydäniskurien hankkimisesta sivukyliin.

 

Johtava lääkäri:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa vastauksenaan val tuustoaloitteeseen seuraavaa:

 

Sairaanhoitaja Tuula Sinjoi on tehnyt kartoituksen olemassa olevien sydäniskurien määrästä ja sijainnista Kittilän alueella. Laitteita ei ole ollut käytössä. Keski-Suomessa on tehty kyseisestä asiasta projekti (KanDee), jonka tuottamaa taustatietoa on käytetty arvioitaessa asiaa Kittilän näkökulmasta.

 

Sivukylien asukkaita Kittilässä oli v. 2017 noin 2500. Tästä laskien sivukylissä tapahtuu vuosittain 2 sairaalan ulkopuolista sydänpysähdystä, joista laskennallisesti 0,2 henkilöä selviytyy eli yksi henkilö kerran viidessä vuodessa. On arvioitu, että maallikkokäyttöön sydäniskuri kannattaa sijoittaa ja on kustannustehokasta, jos elvytystapahtumia on vähintään yksi viidessä vuodessa.

 

Menestyksekäs elvytys edellyttää kuitenkin, että sydäniskuri sijaitsee lähellä potilasta ja laitetta päästään käyttämään 5 minuutin sisällä sydänpysähdyksestä. Kittilässä voidaan laskea olevan 20 sivukylää, joten sydäniskureita pitäisi periaatteessa hankkia niihin kaikkiin, ja ne tulisi olla sijoitettuna niin, että tarvittaessa ne olisivat helposti kenen tahansa haettavissa keskeisellä paikalla. Ottaen huomioon harvan asutuksen, on useimmiten epätodennäköistä, että sydäniskuri saataisiin potilaan luo 5 minuutin sisällä. Kustannus 20 sydäniskurin hankkimisesta olisi noin 24 000 €.

 

Elvytystilanteessa keskeistä on nopea peruselvytyksen aloittaminen. Vaikka sydäniskurien hyöty elvytystilanteissa on myös ilmeinen, olisi kunnan näkökulmasta huomattavasti kustannustehokkaampaa panostaa väestön peruselvytystaitojen parantamiseen kuin useiden sydäniskurien sijoittamiseen sivukylille. Jos kuitenkin esimerkiksi järjestöt haluavat hankkia suurimpiin kyliin sydäniskureita, kunta voisi olla mukana kouluttamassa niiden käyttöön tarvittaessa. Yleisesti maallikkosydäniskurit on tavallisesti sijoitettu paikkoihin, joissa liikkuu runsaasti ihmisiä ja riski elvytystapahtumille on siten suurempi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

Khall 05.05.2020 § 159

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) merkitä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 1.4. 2020 § 21 tiedoksi;

 

2) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi.

 

Asian käsittely:

Keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Akseli Erkkilä esitti asian palauttamista valmisteluun. Kysytään kyläyhdistysten valmiuksia asiaan. Jäsen Vuokko Mäntymaa kannatti esitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajalan tiedustellessa voidaanko asia yksimielisesti päättää palauttaa asia valmisteluun, todettiin että asia palautetaan valmisteluun yksimielisesti.

 

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia valmisteluun.

Päätettiin että projektipäällikkö Katja Kaunismaa nimetään vastuuhenkilöksi selvittämään kylien kokonaistilannetta.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa