Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2020/Pykälä 165

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 165

05.05.2020

 

Talousarvion toteutuma 1.1.-31.3.2020

 

77/02.02/2019

 

Khall 05.05.2020 § 165

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830 ja controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön (8 luku, 66 §) mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.

 

Talousosasto on tuottanut liitteenä olevat laskelmat talousarvion toteutumisesta tammi-maaliskuun 2020 ajalta. Laskelmissa on tarkasteltu talousarvion toteutumista tuotto- ja kululajeittain sekä hallintokunnittain. Niissä on huomioitu ulkoiset erät, ei kunnan kunnan sisäisiä tuottoja ja kuluja. Käyttöprosentin tulisi olla n. 25 % maaliskuun lopussa jos kulut tai tuotot toteutuvat tasaisella tahdilla.

 

Talouden toteutuma suhteessa talousarvioon

 

Kunnan toimintatuottojen toteutuma-% on 21 % verrattuna talousarvioon. Maakäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutukset tehdään vasta vuoden vaihteessa kirjanpitoon. Tonttien myyntitulojen toteutuma on 39 %

 

Toimintakuluissa toteutuma-% on 23 %. Henkilöstökulujen toteutuma on 23 % ja palvelujen ostojen 24 %. Aineiden ja tarvikkeiden osalta toteutuma on 22 % ja avustusten 17 %.Muiden toimintakulujen toteutuma on 22 %.

 

Verotulojen toteutuma on 23 %.

 

Valtionosuuksien osalta toteutuma on 25 %.

 

Rahoitustuottojen toteutuma on 0,2 %. Alitus selittyy sillä, että osinko-ja muut rahoitustuotot maksetaan vasta myöhemmin kuluvana vuonna eli tuotto ei jaksotu kuukausille tasaisesti.

 

Korkokuluissa toteutuma on 20 %.

 

Vuosikate on 598.421 euroa, 23 %.

 

Poistot kirjataan vasta vuoden loputtua tuloslaskelmaan.

 

Jos huomioidaan poistot ja poistoeron muutos tammi-maaliskuulle budjetin mukaan, päädytään ko. ajanjaksolla 7.262 euron alijäämään. Tämä on 51.305 euroa vähemmän kuin tammi-maaliskuun talousarvion ylijäämä, 44.043 euroa

 

Tällä hetkellä on vaikeaa arvioida, miten paljon käynnissä oleva koronaepidemia tulee vaikuttamaan lähikuukausina kunnan verotuloihin, toimintakuluihin jne. Oletus on, että verotulot tulevat jäämään selvästi alle talousarviossa esitetyn. Epidemia kasvattaa kuluja mutta myös tietyiltä osin pienentää niitä. Kunta ei saa todennäköisesti kaikkia talousarviossa esitettyjä toimintatuottoja. Kuluvan vuoden tuloksesta ja rahoitustilanteesta laaditaan lähiaikoina ennusteita, jotta osataan varautua tulevaan mahdollisimman hyvin.

 

Vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

 

Toimintatuotot ovat miltei samalla tasolla tammi-maaliskuuhun 2019 verrattuna. Toimintakulut ovat 3 % eli 392.000 euroa suuremmat. Toimintakulujen kasvu on henkilöstökuluissa, palveluissa sekä muissa toimintakuluissa. Aineet ja tarvikkeet sekä avustukset ovat pienemmät kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Toimintakate on 387.000 euroa heikompi kuin tammi-maaliskuussa 2019.

 

Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt 458.000 euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla.

 

Alijäämää oli tammi-maaliskuussa 2019 noin 32.000 euroa.Tämä on 25.000 heikompi kuin kuluvan vuoden tammi-maaliskuun alijäämä.

 

Investointien toteutuma ja lainojen määrä

 

Investointien toteutuma ajalta 1.1.-31.3.2020 on n. 142.000 euroa. Olennaisimmat investoinnit ajanjaksolla liittyivät ICT-investointeihin (n.61.000 euroa).

 

Kunnan lainamäärä oli maaliskuun lopussa 16,7 miljoonaa euroa eli noin 2.595 euroa asukasta kohden. Maaliskuun lopussa kunnalla oli 3,5 miljoonaa Kuntatodistuksilla otettua lyhytaikaista lainaa.

 

Tuloslaskelmat lautakunnittain ja kunta yhteensä sekä erittely investoinneista liitteenä.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2020.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa