Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2020/Pykälä 141

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 141

05.05.2020

 

Kunnanhallituksen järjestäytyminen/KHO:n päätös 21.4.2020

 

Khall 05.05.2020 § 141

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572 4460)

 

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on lakkauttanut tiistaina 21.4.2020 Kittilän kunnanvaltuuston jäsenten luottamustehtävistä pidättämisen voimassaolon.

 

Valtiovarainministeriö päätti vuoden 2018 kesäkuussa pidättää 20 virkarikoksista epäiltyä Kittilän kunnan luottamushenkilöä luottamustoimistaan oikeudenkäynnin ajaksi, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty tuomioistuimessa lainvoimaisesti.

 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei valtiovarainministeriön päätös ollut sen tekohetkellä ollut lainvastainen. Kuitenkin nyt muuttuneissa olosuhteissa luottamushenkilöiden pidättämistä toimistaan ei ole perusteita pitää kuntalain 109 a §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla välttämättömänä.

 

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että päätöksessä on otettava huomioon myös aikajänne, jota luottamustoimesta pidättäminen koskee. Koska vireillä olevan rikosoikeudenkäynnin kestoa ylemmissä oikeusasteissa ei tällä hetkellä voida täsmällisesti arvioida, hallinnollisen turvaamistoimenpiteen jatkaminen koko oikeudenkäynnin ajan voisi muodostua suhteellisuusperiaatteen valossa kunnallisen itsehallinnon suojan ja luottamushenkilöiden aseman kannalta kohtuuttomaksi.

 

Valtiovarainministeriön päätös on KHO:n päätöksellä määrätty lakkaamaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä 21.4.2020 lähtien.

 

KHO:n päätöksen myötä vuonna 2017 valitut 20 luottamustehtävistä pidätettynä ollutta luottamushenkilöä palaavat kyseisellä päätöksellä takaisin luottamustehtäviinsä.

 

Liite: KHO:n 21.4.2020 antama päätös

 

Kunnanjohtaja:

 

Kunnanhallitus päättää

1) merkitä tiedoksi ja saattaa edelleen valtuustolle tiedoksi KHO:n 21.4.2020 antaman päätöksen, joka on esityslistan liitteenä

 

2) todeta, että Kittilän kunnanhallituksen kokoonpano KHO:n 21.4.2020 antaman päätöksen mukaisesti on seuraava:

 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

 

Pj

Rajala Pekka (Kesk.) Kantola Susanna (Kesk.)

 

1. vpj

Mertaniemi Tuula (OMK) Linnala Maija (OMK)

 

2. vpj

Fagerholm Raili (Vas.) Toivanen Marita (Vas.)

Korva Merja (Kesk.) Kivisaari Yrjötapio (Kesk.)

Mäntymaa Vuokko (Kesk.) Palosaari Raija (KD)

Pekkala Antti (PS) Mäkitalo Jussi (PS)

Erkkilä Akseli (KL) Kautto Sakari (SDP)

Ovaskainen Ahti (OMK) Vaara Yrjö (OMK)

Marttila Outi (OMK) Huilaja Tiina (Vihr.)

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa