Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2020/Pykälä 174

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 174

05.05.2020

 

Kunnanhallituksen pöytäkirja 31.3.2020 § 134 tarkistaminen

 

121/01.01.01/2017

 

Khall 05.05.2020 § 174

 

Kunnanhallituksen 31.3.2020 kokouksen §:n 134 päätöksen osalta

pöytäkirjantarkastaja Tuula Mertaniemi ei hyväksy pöytäkirjaa. Perusteena se, että pykälän alussa tiedusteltiin jäsenten esteellisyyttä, mutta sitä ei merkitty pöytäkirjaan. Kyseessä ei ole keskustelupöytäkirja, joten tästä syystä tiedustelua ei merkitty näkyviin. Tässä noudatetaan kuntaliiton ohjeistusta ja kunnan omaa hallintosääntöä (Kittilän kunnan hallintosääntö 148 §).

 

Pöytäkirjan tarkastamisesta päätetään kokouksen järjestäytymisen

yhteydessä. Tavallisesti pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi toimielimen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat yleensä toimielimen jäsenet vuorollaan. Jos pöytäkirjan tarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa.

 

Oheismateriaali

Kunnanhallituksen kokouksen 31.3.2020 § 134

Kuntaliiton ohje

 

Kunnanjohtaja Antti Jämsén on ilmoittanut esteellisyydestään asiassa, joten esittelijänä asiassa toimii hallintosäännön 3 §:n mukaisesti vs. hallintojohtaja.

 

Vs. hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää tarkastaa ja hyväksyä 31.3.2020 pöytäkirjan pykälän 134 § alkuperäisessä muodossaan.

 

Asian käsittely:

Kunnanjohtaja Antti Jämsén poistui tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisenä, hallintolaki 28 § esteellisyyden syynä.

 

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi esitti Ahti Ovaskaisen kannattamana, että kunnanhallituksen pöytäkirjaan 31.3.2020 134 § lisätään alkuun valtuuston 2. puheenjohtajan Inkeri Yrityksen kysymys onko paikalla esteellisiä.

Esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Raili Fagerholm jäsen Akseli Erkkilän kannattamana esitti, että pöytäkirjasta poistetaan maininta Inkeri Yrityksen vaatimasta kirjauksesta:

"Myös valtuuston varapuheenjohtaja Inkeri Yritys halusi pöytäkirjaan kirjattavaksi, että hän kannattaa vastaesitystä ja eriävää mielipidettä. (Ei äänioikeutta)"

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska on tehty kaksi kannatettua esitystä asiasta on äänestettävä, ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattavat Mertaniemen esitystä, äänestävät "jaa".

Ne, jotka kannattavat Fagerholmin esitystä, äänestävät "ei".

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi (2) jaa-ääntä, viisi (5) ei-ääntä ja kaksi (2) äänesti tyhjää.

Jaa-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Ei-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva, Antti Pekkala ja Pekka Rajala. Tyhjää äänestivät Outi Marttila ja Vuokko Mäntymaa.

 

Päätös:

Kunnanhallitus päätti äänin 5-2 (2 tyhjää) hyväksyä 31.3.2020 pöytäkirjan pykälän 134 § Raili Fagerholmin esittämällä tavalla.

Eli pöytäkirjasta poistetaan kohta:

"Myös valtuuston varapuheenjohtaja Inkeri Yritys halusi pöytäkirjaan kirjattavaksi, että hän kannattaa vastaesitystä ja eriävää mielipidettä. (Ei äänioikeutta)"

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa