Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2020/Pykälä 144

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 144

05.05.2020

 

Koronaepidemian vaikutukset henkilöstöön-tilannekatsaus

 

99/05.07.05/2020

 

Khall 05.05.2020 § 144

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén ja henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund, puh. 040 545 5793)

 

Valtioneuvosto päätti 30.3.2020 jatkaa asettamiaan rajoitustoimia ainakin 13.5.2020 asti. Rajoitustoimien jatkuminen vaikuttaa moniin Kittilän kunnan toimintoihin, joissa työvoiman tarve on edelleen tilapäisesti muuttunut tai työnteko estynyt. Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun

lainsäädännön mukaisesti.

Kittilän kunnassa hallituksen linjaukset vaikuttavat siihen, että kulttuuritoimen, liikuntapalveluiden, kirjaston, nuorisopalveluiden ja työpajan normaali toiminta keskeytyivät 18.3.2020. Lisäksi työt ovat keskeytyneet osalla varhaiskasvatuksen henkilöstöstä, Revontuliopiston opettajilla ja osalla koulunkäynninohjaajista.

Edellä mainittujen henkilöstöryhmien lisäksi valtioneuvoston linjaamien toimenpiteiden johdosta työt mahdollisesti vähenevät muillakin kunnan toimialoilla. Ministeriöiden, viranomaisten ja työelämän osapuolista koostuvan työryhmä arvioi parhaillaan koronaviruksen vaikutuksia työmarkkinoiden toimintaan. Työryhmän valmistelun pohjalta voi tulla uusia linjauksia yhteistoimintalain soveltamisesta koronavirustilanteessa ja työehtosopimusten kriisilausekkeiden käyttömahdollisuuksista.

Kunnallinen työmarkkinalaitos KT on antanut kunnille ohjeen, jonka mukaan koronaepidemia on työsopimuslain (2:12 §) mukainen työntekijästä ja työnantajasta riippumaton poikkeustilanne, jota voidaan soveltaa tilanteessa, jossa työteko on yksiköiden sulkemisen tai toiminnan vähentymisen vuoksi estynyt. Lain mukaan työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.

Lomautusmenettelyä ei Kittilän kunnassa olla toistaiseksi käynnistetty, mutta työntekijöille suositellaan vuosilomien ja kertyneiden säästövapaiden pitämistä tai harkinnanvaraisten palkattomien työlomien/virkavapaiden pitämistä.

Kittilän kunnan johto on jatkuvassa yhteistyössä esimiesten kanssa selvittänyt työtilannetta ja resurssien parasta mahdollista kohdentamista. Johto teki hyvin varhaisessa vaiheessa päätöksen siitä, että terveydenhuoltoalan koulutuksen omaavia voidaan siirtää terveyspalveluihin, mikäli epidemia sitä edellyttää.

Tämän lisäksi Kittilän kuntaan on perustettu resurssipankki, joka mahdollistaa henkilöstön sisäisen siirtymisen toisiin tehtäviin tilanteissa, jossa koronapandemia on vähentänyt omien työtehtävien työvoiman tarvetta ja kunnassa on tarjolla korvaavaa työtä. Resurssipankin kautta pyritään myös tukemaan kuntalaisten palveluita poikkeusoloissa kuten esimerkiksi ikäihmisten selviytymistä kotona.

Korvaavan työvoiman tarvetta arvioidaan säännöllisesti. Kuntaan on perustettu uusia, valmiustilan aikaisia toimintoja, kuten ikääntyvien kauppa- ja asiointiapu ja tehostettu kotona selviytymisen seurantaa. Tällä tavoin kunta pystyy varautumaan mahdollisiin sairastumisiin tai muihin tilanteisiin, joissa henkilökuntamääräntarve sosiaali- ja terveyspalveluissa kasvaa.

Toimialajohtajilta saadun selvityksen perusteella Kittilän kunnassa on henkilökuntaa, jolle kunta ei poikkeustilanteen jatkuessa pystytä tarjoamaan tarkoituksenmukaisia työtehtäviä. Ajantasainen henkilöstön työtilanne toimialoittain (tekninen toimi, sivistystoimi, hallintotoimi ja perusturvatoimi) käydään läpi kokouksessa.Tällöin saadaan kokonaiskuva siitä, kuinka monen henkilön osalta palkanmaksu on keskeytynyt 14 vuorokauden kuluttua työtehtävien loppumisesta.

Kunnallinen työmarkkinalaitos on säännöllisesti tiedottanut kuntia eri vaihtoehdoista. Henkilöstöpäällikkö on tiedottanut pääluottamusmiehiä tehdyistä toimenpiteistä. Koronaepidemian mahdollisesti pitkittyessä kunnan tulisi linjata jatkotoimenpiteet ja käsitellä asiaa yhteistoimintalain mukaisesti.

Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund on kutsuttu kokoukseen asiantuntijaksi Teamsin kautta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi henkilöstöpäällikkö Taina Aspelundin yhteenvedon koronaepidemian vaikutuksista Kittilän kunnan henkilöstöön

 

Päätös:

Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund esitteli asiaa Teams-etäyhteyden välityksellä.

 

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa