Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 121

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 506

07.12.2022

Kunnanvaltuusto

§ 121

15.12.2022

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023

 

304/01.00.02/2019

 

Khall 07.12.2022 § 506

 

 

(Lisätietoja: Henkilöstöpäällikkö, puh. 040 545 5793)

 

Laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 4 a §:n mukaan kunnassa ja hyvinvointialueella on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi laissa kerrotut asiat.

 

Suunnitelmassa ennakoidaan kunnan toiminnassa tapahtuvia muutoksia, joilla on henkilöstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamista koskevaa merkitystä sekä suunnitellaan tarvittavia toimenpiteitä henkilöstöasioissa.

 

Henkilöstösuunnittelulla huolehditaan kunnan palveluiden edellyttämästä riittävästä henkilöstön määrästä ja rakenteesta, turvataan riittävä osaaminen, ennakoidaan henkilöstökustannuksia sekä määritellään keinoja, joilla henkilöstövoimavaroja kehitetään ja johdetaan. Henkilöstösuunnittelussa keskeistä ovat henkilöstön määrän, laadun ja kohdentumisen määrittely tulevaisuuden tarpeita varten. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmalla luodaan pohjaa henkilöstön kehittämiselle.

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu pohjautuu kuntastrategiaan, nykytilan arvioon ja mm. työhyvinvointikyselyssä esille tulleisiin asioihin. Vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmassa huomioidaan Lapin hyvinvointialueen vaikutukset kunnan henkilöstöön ja organisaatioon. Noin kolmannes kunnan henkilöstöstä siirtyy Lapin hyvinvointialueelle. Kunnassa on valmisteltu organisaatiouudistusta muutokseen liittyen. Tämän vaikutukset tullaan huomioimaan vuoden 2024 laadittavassa henkilöstösuunnitelmassa.

 

Vuonna 2023 henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa huomioidaan mm. riittävät henkilöstöresurssit, työkyvyn johtaminen, esihenkilöosaaminen, työhyvinvointi, prosessien kehittäminen sekä digitalisaation hyödyntäminen kuntastrategian mukaisesti.

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan on kerätty tietoja toimialoilta ja henkilöstöpäällikkö on valmistellut suunnitelman.

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaluonnos on oheismateriaalina.

 

Yhteistoimintaelin on käsitellyt 30.11.2022 henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2023.

 

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodeksi 2023 ja esittää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 15.12.2022 § 121

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa