Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.06.2022/Pykälä 113

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 83

16.06.2021

Tekninen lautakunta

§ 113

22.06.2022

 

Kylien nopeusnäytöt

 

424/08.00.00/2020

 

Teknlk 16.06.2021 § 83

 

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.1.2021 § 4 päättänyt, että kyläyhdistyksillä ja kylätoimikunnilla on mahdollisuus hakea Kittilän kunnalta nopeusnäyttötauluja kylän tiealueelle. Tekninen toimi on pyytänyt kyläyhdistyksiltä ja -toimikunnilta hakemukset perusteluineen kylän nopeusnäyttötauluista. Hakemuksia on tullut määräaikaan mennessä 9 :ltä kylältä, Kuivasalmen kylän osalta on asiasta tehty aloite ja se olisi kymmenes nopeusnäyttöä haluava kylä. Muut halukkaat kylät ovat Hanhimaa, Tepasto, Pulju, Lompolo, Kiistala, Rauhala, Kallo, Pakatti ja aikaisemmin päätetty Köngäs. Hanhimaa hakee 3 nopeusnäyttöparia, muut kylät yhtä paria eli kahta näyttöä.

 

Taulujen sijoittamiseen tulee saada teitä hallinnoivan Ely-keskuksen lupa. Luvan hakemiseen on perusteltua laatia suunnitelma näyttötaulujen sijoituksesta. Talousarvioon kustannuspaikalle 30105 (muu toiminta) on varattu 25.000 €. Taulut tulevat maksamaan sijoitussuunnitelmineen ja asennettuna arviolta noin 65.000 €.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää 40.000 €:n lisärahoituksen nopeustauluille. Mikäli lisämääräraha hyväksytään, päättää lautakunta asentaa kaksi nopeusnäyttötaulua, yksi molempiin suuntiin, jokaiselle hakeneelle kylälle/ kylän osalle.

 

Päätös:

Lautakunta palautti asian yksimielisesti valmisteluun, jotta näyttötaulujen sijoituksesta laaditaan suunnitelma ja Ely-keskuksesta haetaan tarvittavat luvat.

Valmistelussa huomioidaan myös Outi Marttilan esittämä nopeusnäyttötaulu Rauduskylään. Esitys pöytäkirjan liitteenä.

 

__________

 

Teknlk 22.06.2022 § 113

 

(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)

 

Kittilän kunta tekninen osasto on hakenyt Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta työlupaa kylien nopeunnäyttöihin 20.5.2022 Rambollin tekemän suunnitelmaraportin 6.5.2022 mukaisesti. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on myöntänyt luvat 6.6.2022 liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti.

 

Nopeusnäytöt on haettu siirrettäviksi, jotta Kittilän kunnan hakemus on täyttänyt ELY-keskuksen suositukset ("Nopeusnäytöt kuntien liikenneturvallisuustyössä").

Päätöksessään ELY-keskus myönsi työkohteille luvat seuraavasti:

 

79 / 23 / 8900 - 23 / 10080 : Alakylä, Rovaniementie. Tievalaistus valtion. Nopeusrajoitus 60 km/h. Liikennemäärä noin 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Erikoiskuljetusreitti.

79 / 31 / 0 - 31 / 2600 : Kittilän kirkonkylä, Valtatie. Tievalaistus valtion. Nopeusrajoitus 40/50 km/h. Liikennemäärä noin 6800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Erikoiskuljetusreitti.

79 / 41 / 139 - 41 / 1665 : Rauhala, Muoniontie. Tievalaistus valtion. Nopeusrajoitus 60 km/h. Liikennemäärä noin 740 ajoneuvoa vuorokaudessa. Erikoiskuljetusreitti.

955 / 1 / 563 : Köngäs, Inarintie. Tievalaistus valtion. Nopeusrajoitus 60 km/h. Liikennemäärä noin 920 ajoneuvoa vuorokaudessa.

956 / 1 / 7330 - 3 / 413 : Köngäs, Ounasjoentie. Tievalaistus valtion. Nopeusrajoitus 60 km/h. Liikennemäärä noin 420-1600 ajoneuvoa vuorokaudessa.

956 / 1 / 900 - 1 / 3900 : Sirkka, Ounasjoentie. Tievalaistus valtion. Nopeusrajoitus 40/60 km/h. Liikennemäärä noin 1600 ajoneuvoa vuorokaudessa.

956 / 4 / 12711 : Tepasto, Ounasjoentie. Tievalaistus valtion. Nopeusrajoitus 60km/h. Liikennemäärä noin 420 ajoneuvoa vuorokaudessa.

9562 / 1 / 1276 : Tepasto, Ounasjoentie. Tievalaistus valtion. Nopeusrajoitus 60 km/h. Liikennemäärä noin 140 ajoneuvoa vuorokaudessa.

9391 / 3 / 6942 - 3 / 8956 : Kallo, Kallontie. Tievalaistus valtion. Nopeusrajoitus 60 km/h. Liikennemäärä noin 120 ajoneuvoa vuorokaudessa. Erikoiskuljetusreitti.

9552 / 5 / 3524 - 5 / 4436 : Kuivasalmi, Kiistalantie. Tievalaistus valtion. Nopeusrajoitus 60 km/h. Liikennemäärä noin 540 ajoneuvoa vuorokaudessa.

9552 / 6 / 8723 - 6 / 10087 : Kiistala, Kiistalantie. Tievalaistus valtion. Nopeusrajoitus 60 km/h. Liikennemäärä noin 540 ajoneuvoa vuorokaudessa.

19874 / 1 / 949 - 1 / 2322 : Pakatti, Pakatintie. Tievalaistus valtion. Nopeusrajoitus 50 km/h. Liikennemäärä noin 550 ajoneuvoa vuorokaudessa.

 

Pulju, Lompolo, Hanhimaa ja Rauduskylä eivät täytä vaatimuksia nopeusnäytöille. Syitä olivat seuraavat alueen nopeusrajoitus, valaistus ja tiegeometria. Ramboll suunnitelmaraportti 6.5.2022

 

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää hankittavaksi 8 kpl siirrettäviä nopeusnäyttötauluja ELY-keskuksen päätöksen mukaisiin sijainteihin. Lautakunta päättää kierrättää näyttötauluja seuraavasti:

 

  • Alakylän nykyisiä näyttöjä hyödynnetään mm. kierrättämällä Kallon kanssa.

  • Pakatin uusi näyttö kierrätetään kirkonkylän 40km/h alueella.

  • Kiistalan uusi näyttö kierrätetään Kuivasalmen kanssa.

  • Könkään uusi näyttö kierrätetään Tepaston kanssa.

  • Rauhalan uusi näyttö kierrätetään Sirkan koulun ja/tai Akanrovan kohdalla.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa