Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.06.2022/Pykälä 112

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 112

22.06.2022

 

Laaksotori ja maanalainen P-alue

 

261/10.03.01/2022

 

Teknlk 22.06.2022 § 112

 

(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)

 

Tekninen lautakunta on 14.3.2019 § 24 hyväksynyt Ylä-Levin katu- ja ympäristösuunnitelman vaiheen 2.

 

Katu- ja ympäristösuunnitelman vaiheen 2 suunnitelmissa on osana esitetty Laaksotori ilman maanalaista pysäköintiä.

 

Ylä-Levin asemakaavan osa 2:ssa Laaksotoriin on osoitettu maanalainen pysäköintialue. Maanalaiseista pysäköintialueesta on laadittu hankesuunnitelma, joka on valmistunut 16.6.2022

 

Hankesuunnitelma on laadittu, jotta Laaksotorin ja maanalaisen P-alueen varsinainen rakennesuunnittelu päästäisiin kilpailuttamaan ja suunnittelu toteuttamaan vuoden 2022 aikana sekä rakentaminen aloittamaan vuonna 2023.

 

Kittilän kunnan talousarviossa 2022 hankkeen suunnitteluun on varattu määrärahaa 80 000 € ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmassa vuodelle 2023 rakentamiseen 2 100 000 € ja vuodelle 2024 rakentamiseen 650 000 €.

 

Liitteenä hankesuunnitelma.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää asettaa katusuunnitelman muutokset Laaksotorin torialueen ja sen liitännäisalueiden osalta uudelleen MRL 85 § mukaisesti nähtäville. Hankesuunnitelman pohjalta kilpailutetaan Laaksotorin ja maanalaisen P-alueen rakennesuunnittelu.

 

Päätös:

Raili Fagerholm teki seuraavanlaisen vastaesityksen:

Talousarviovaraus suunnitteluvuosille 2023-2024 ei tarkoita sitä, että Kittilän kunnassa olisi tehty päätös miljoonien eurojen pysäköintilaitoksen rakentamisesta Leville. Asemakaavassa oleva merkintä, että Laaksotorin alle voidaan rakentaa parkkihalli, ei tarkoita sitä, että Kittilän kunnan pitää se rakentaa verorahoilla. Kuten esittelytekstissä on kerrottu, katu- ja ympäristösuunnitelmassa Laaksotori on esitetty ilman maanalaista pysäköintiä. Valmistelun aikana ei ole pystytty esittämään mitään muutakaan perustetta sille, että kunnalla olisi velvollisuus rakentaa alueelle pysäköintilaitos. 

 

Hankkeen on tässä vaiheessa arvioitu maksavan melkein 3 miljoonaa euroa. Erittäin kallioinen maaperä takaa sen, että todellisuudessa hanke tulee maksamaan huomattavasti enemmän. Voidaan siis varmuudella todeta, että suunnitellun 60 autopaikan yhden parkkiruudun hinnaksi tulee vähintään 50.000 €. Mistäköhän näille ruuduille löytyisi ostajat, jotta kunta saisi sijoittamansa rahat takaisin? Ei ainakaan satunnaisista sesonkiajan parkkimaksuista. Kuntalain 7 §:n 1 momentissa mainitaan kunnan yleinen toimiala. Yleisen toimialan määräytymisen periaatteet ohjaavat ja rajoittavat sitä, mitä tehtäviä kunta voi ottaa hoitaakseen. Käsityksemme mukaan parkkilaitoksen rakentaminen ja ylläpitäminen ei kuulu kunnan toimialaan. Moniko kittiläläinen veronmaksaja tulee tarvitsemaan tätä parkkihallia? Hanke ei millään voi olla kannattava, eikä taloudellisesti kestävällä pohjalla. Parkkilaitoksen tarpeellisuutta ei ole selvitetty lainkaan markkinatutkimuksella, eikä riskianalyysiä ole laadittu.

 

Ei voi kuin hämmästellä, millä nopeudella tekninen toimi on kyennyt valmistelemaan tämän hankkeen, alle puolessa vuodessa. Toisin on esimerkiksi kirjaston saneerauksen ja vuotavan vesikatteen kanssa, joka on ainakin vuodesta 2011 saakka pyörinyt talousarvion investointiosassa, mutta edelleenkään asiassa ei ole tapahtunut mitään. Parkkilaitokseen uppoavalla rahalla saneerattaisiin kirjasto, rakennettaisiin helposti Pakatin kevyenliikenteenväylä tai saataisiin kirkonkylän kehittämissuunnitelman mukaiset toimet tehtyä. Kunnan tulee ensisijaisesti keskittyä peruspalveluiden ja niitä tukevien investointien tekemiseen ja parantaa oman kunnan asukkaiden hyvinvointia.

 

Edellä selostetuin perustein esitän, että katusuunnitelmia Laaksotorin torialueen ja sen liitännäisalueiden osalta ei muuteta, eikä lautakunta näin ollen aseta katusuunnitelman muutoksia nähtäville. Parkkilaitoksen hankesuunnitelma merkitään tiedoksi. Lautakunta saattaa Laaksotoria ja maanalaista P-aluetta koskevan asian kunnanhallituksen päätettäväksi, jotta kunnanhallitus linjaisi, tullaanko hanketta edistämään vai tulisiko siitä kuntalain vastaisena luopua kokonaan.

 

Asko Jussila kannatti Fagerholmin esitystä.

 

Lautakunnan puheenjohtaja totesi, että on tehty teknisen johtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

 

Ne jotka kannattavat teknisen johtajan esitystä, äänestävät "JAA".

Ne jotka kannattavat Raili Fagerholmin esitystä, äänestävät "EI".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) JAA-ääntä ja kaksi (2) EI-ääntä.

 

JAA-ääniä antoivat Jussila Kai, Jauhojärvi Pirkko, Marttila Outi, Mäntymaa Vuokko ja Niva Jukka. EI-ääniä antoivat Fagerholm Raili ja Jussila Asko.

 

Puheenjohtaja totesi teknisen johtajan esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa