Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.06.2022/Pykälä 216

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 28

25.05.2022

Kunnanhallitus

§ 216

07.06.2022

 

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2021 Kittilän kunnanhallitukselle

 

149/05.05.00/2014

 

Sotelk 25.05.2022 § 28

 

 

(Lisätietoja: vs. perusturvajohtaja, puh. 040 8476 526)

 

Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Sosiaaliasiamiehen tehtävään sisältyy em. laissa tarkemmin määritellysti asiakkaiden neuvontaa, avustamista, tiedottamista sekä lain toteutumisen seurantaa. Sosiaaliasiamies koostaa vuosittain raportin, joka sisältää arvion siitä, miten sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet ovat kussakin kunnassa toteutuneet. Raportti toimitetaan kunnanhallitukselle sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyn jälkeen.

Kittilän kunnan osalta sosiaaliasiamiestoiminnan toteuttaa sopimussuhteisesti yksityinen toimija Merikratos Oy, joka on vuosiraportissaan 2021 kiinnittänyt Kittilän kunnan osalta huomiota seuraaviin asioihin;

 

-Muistutuksiin vastaaminen on kestänyt 1-2 kuukautta. Suositus kuitenkin on, että muistutuksiin tulee vastata kuukauden sisällä. jatkossa on hyvä kiinnittää enemmän huomiota aikatauluissa pysymiseen.

 

-Osa lastensuojeluilmoitusten käsittelyajoista ylitti 7 arkipäivän määräajan. Jatkossa tulee kiinnittää enemmän huomiota aikatauluissa pysymisiin

 

-Kaikkia vammaispalvelulain mukaisia palvelutarpeen selvityksiä ei aloitettu lain vaatimassa 7 arkipäivässä eikä kaikkia hallintopäätöksiä annettu kolmen kuukauden määräajassa. Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Jatkossa tulee miettiä, miten voidaan varmistaa määräajoissa pysyminen.

 

Sosiaaliasiamiehen tietoon ei ole tullut mitään hälyttävää koskien Kittilän kunnan sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaan asemaa ja oikeusturvaa

 

Huomionsa kehityskohteista sosiaaliasiamies on tehnyt sopimuskuntiin lähettämänsä erillisen kyselyn perusteella.

 

Sosiaaliasiamiehen huomiot lakisääteisten käsittelyaikojen toteutumisesta ja niiden seurannasta ovat tärkeitä arvioinnin ja seurannan kohteita. Lakisääteisten palveluaikojen seuranta on otettu Kittilän kunnassa säännöllisen seurannan kohteeksi.

 

Vs. perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen raportin vuodesta 2021 Kittilän kunnanhallitukselle ja esittää raportin edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 07.06.2022 § 216

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen raportin.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa