Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.04.2022/Pykälä 127

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 4

19.01.2021

Kunnanhallitus

§ 69

16.02.2021

Kunnanhallitus

§ 127

12.04.2022

 

Johtoryhmän palkantarkistukset

 

12/01.02.01/2021

 

Khall 19.01.2021 § 4

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnan johtoryhmän palkkoja on viimeksi harmonisoitu vuonna 2019. Tämän jälkeen toimialajohtajien ja kunnanjohtajan palkkaan on tullut tarkistuksia. Myös johtoryhmän palkkoja tarkasteltaessa noudatetaan tehtävien vaativuusarviointia.

 

On tarkoituksenmukaista katsoa palkat kokonaisuutena läpi verraten tasoa naapurikuntiin ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilastoon samankokoisissa kunnissa.

 

Henkilöstöpäällikkö on kutsuttu kokoukseen asiantuntijaksi.

 

Oheismateriaalina johtoryhmän palkkavertailu.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) merkitä tiedoksi Kittilän kunnan johtoryhmän palkat

 

2) merkitä tiedoksi kunnallisen työmarkkinalaitoksen palkkavertailun aiheeseen liittyen sekä muutaman vertailukunnan vastaavat tiedot

 

3) johtoryhmän palkantarkistusten valmistelun aikataulusta

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin sillä tarkennuksella, että tuodaan asia 16.2.2021 kunnanhallituksen kokoukseen.

__________

 

Khall 16.02.2021 § 69

 

 

Johtoryhmän palkka-asiaa on edelleen valmisteltu edellisen käsittelyn jälkeen. Vs. kunnanjohtaja on selvittänyt nykyisiä tehtäväkuvia sekä aiemmin tapahtuneita palkantarkistuksia ja käynyt asiassa lähetekeskustelut kaikkien johtoryhmään kuuluvien kanssa.

 

Hyvän hallinnon ja tasapuolisen henkilöstöpolitiikan kannalta kaikkien johtoryhmään kuuluvien tehtäväkuvat on saatettava ajan tasalle, käytävä ne kevään kehityskeskusteluissa läpi ja vasta sen jälkeen tuotava mahdolliset esitykset kunnanhallituksen tarkasteluun.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) merkitä tiedoksi Kittilän kunnan johtoryhmän palkkoja koskevan tilannekatsauksen

 

2) edellyttää että asia tuodaan varsinaiseen päätöksentekoon kevään 2021 aikana erillisinä pykälinä virka/tehtävänimikkeittäin johtoryhmän tehtäväkuvausten laatimisen ja kehityskeskustelujen käynnin jälkeen

 

Päätös:

Controller Tuija Lång poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28 §, 3-kohta).

 

Vs. kunnanjohtaja Hanna-Maria Grandell toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän asian käsittelyn ajan.

 

Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 12.04.2022 § 127

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 040 745 9830)

 

Johtoryhmän palkka-asia on ollut valmistelussa vuodesta 2021. Lisäksi tekninen johtaja ja hallintojohtaja ovat lähettäneet kirjeen koskien palkka-asiaa.

Kunnanjohtaja käy läpi Kittilän kunnan palkkapoliittiset periaatteet ja palkkatilanteen. Kunnanhallitus käy asiasta evästyskeskustelun.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun toimialajohtajien palkoista.

 

Päätös:

Vs. hallintojohtaja Antti Jämsén poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta.

 

Pöytäkirjanpitäjänä tässä pykälässä toimii Jari Rantapelkonen.

 

Kunnanhallituksen jäsen Marita Toivanen poistui kokouksesta esteellisenä todeten "Olen esteellinen, koska Lauri Kurula on tehnyt minusta tutkintapyynnön ja esitutkinta on kesken". Varajäsen Raili Fagerholm ja puheenjohtaja Pekka Rajala poistuivat kokouksesta esteellisenä samasta syytä kuin Toivanen.

 

Raili Fagerholmin poistuttua kokouksesta hänen tilalleen tuli jäsen Paula Nevalainen.

 

Jäsen Pirkko Jauhojärvi toimii kokouksen puheenjohtajana.

 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Paula Nevalainen.

 

Henkilöstöpäällikkö Leni Karisaari kutsuttiin asiantuntijana paikalle klo 15.36.

 

Varajäsen Akseli Erkkilä poistui kokouksesta klo 15.56.

 

Henkilöstöpäällikkö poistui kokouksesta klo 16.00.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen ja kävi evästyskeskustelua toimialajohtajien palkoista klo 16.37 saakka.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa