Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.10.2021/Pykälä 427

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 427

05.10.2021

 

Lapin hyvinvointialueen nimeämispyyntö Kittilän kunnan edustajiksi Lapin hyvinvointialueelle perustettavia verkostoja varten

 

350/00.02.01/2021

 

Khall 05.10.2021 § 427

 

Lapin hyvinvointialue/väliaikaisen valmisteluelimen puheenjohtaja Jari Jokela pyytää 24.9.2021 päivätyllä kirjeellä kuntia ja muita hyvinvointialueelle henkilöstöä ja toimintoja luovuttavia organisaatioita nimeämään edustajia perustettaviin verkostoihin.

 

Seuraavassa verkostot, joihin tulisi nimetä kunnan edustaja/edustajat.

 

Henkilöstöasioiden valmisteluverkosto: Työnantajan edustaja Lapin hyvinvointialueen henkilöstöasioiden verkostoon. Verkoston tarkoituksena on tiedonkeruu henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden henkilöstöstä ja henkilöstötoimintaan liittyvästä ohjeistuksesta sekä keskusteleva osallistaminen muutoksen valmisteluun. Verkoston tarkoituksena on kokoontua henkilöstöasioissa noin kaksi (2) kertaa kuukaudessa. Kokoontumiset pääosin etänä. Kuntia pyydetään nimeämään yksi työnantajan edustaja / kunta: nimi, asema ja yhteystiedot.

 

Henkilöstöjärjestöjen informaatioverkosto: Edustaja jokaisesta henkilöstöjärjestöstä, pääluottamusmies ja hänen estyessään varahenkilö, kuukausittaiseen valmistelun etenemistä koskevaan infotilaisuuteen henkilöstöryhmille. Tilaisuudet etänä.

 

Tukipalvelujen verkosto: Vate käynnistää selvitykset liittyen kuntien keskeisiin tukipalveluihin, joissa on tunnistettu toiminnallista yhteistyön tarvetta kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Tukipalvelujen selvitystyön tueksi muodostetaan asiantuntijaverkostoja. Kuntia pyydetään nimeämään asiantuntija (yksi asiantuntija/kunta: nimi, asema ja yhteystiedot) seuraaviin tukipalvelutyöryhmiin:


- Kiinteistöhuollon palvelut (sis. myös lähetti- ja turvallisuuspalvelut)
- Ruokahuollon palvelut
- Siivous ja vaatehuollon palvelut (sis. myös pesulapalvelut, laitoshuoltajat)

 

Taloushallinnon valmisteluverkosto: Työnantajan edustajan ja varaedustajan Lapin hyvinvointialueen taloushallinnon verkostoon. Verkoston tarkoituksena on tiedonkeruu siirtyvien organisaatioiden taloudesta, omaisuudesta, veloista ja investoinneista sekä niihin liittyvistä ohjeistuksista. Verkoston tarkoituksena on keskustella ja osallistaa muutoksen valmisteluun. Verkosto kokoontuu pääosin kerran kuukaudessa, mutta siitä sovitaan tarkemmin ensimmäisessä kokouksessa. Kokoukset toteutetaan pääosin teams:in kautta. Nimetyiltä henkilöiltä pyydämme ilmoittamaan nimen, aseman ja yhteystiedot.

 

Sopimusvalmistelun yhteyshenkilöverkosto: Yhteyshenkilö jokaisesta organisaatiosta valmistelemaan hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten tallentamista yhteiseen tietokantaan sekä muita sopimusten siirtoon liittyviä kysymyksiä. Yhteydenpito pääasiallisesti etänä. Pyydetään nimeämään yksi asiantuntija/kunta/kuntayhtymä: nimi, asema ja yhteystiedot.

 

Voimaanpanolain 12 § mukaan hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja alueen pelastustoimen sekä tarvittaessa muiden viranomaisten on osallistuttava hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja annettava hyvinvointialueelle siinä tarpeellista virka-apua.

 

Väliaikainen valmistelutoimielin pyytää nimeämiset seuraaviin verkostoihin 15.10.2021 mennessä osoitteeseen lapinhyvinvointialue@lapha.fi organisaatioittain (nimi, asema ja yhteystiedot).

 

1) Työnantajan edustaja henkilöstöasioiden valmisteluverkostoon

2) Henkilöstöryhmien pääluottamusmiehet ja varahenkilöt henkilöstöasioita koskevaan inforyhmään.

3) Asiantuntija, kiinteistöhuollon palvelut

4) Asiantuntija, ruokahuollon palvelut

5) Asiantuntija, siivous- ja vaatehuollon palvelut
6) Työnantajan edustaja ja varahenkilö taloushallinnon valmisteluverkostoon

7) Organisaation edustaja sopimusten siirtämistä valmistelevaan verkostoon

 

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajat verkostoihin seuraavasti:

1) Työnantajan edustaja henkilöstöasioiden valmisteluverkostoon
Henkilöstöpäällikkö Leni Karisaari

 

2) Henkilöstöryhmien pääluottamusmiehet ja varahenkilöt henkilöstöasioita koskevaan inforyhmään.

 

3) Asiantuntija, kiinteistöhuollon palvelut

Kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä

 

4) Asiantuntija, ruokahuollon palvelut

Ravintopalvelupäällikkö Eija Heikkinen

 

5) Asiantuntija, siivous- ja vaatehuollon palvelut

Siivoustyönjohtaja Helena Tapio

 

6) Työnantajan edustaja ja varahenkilö taloushallinnon valmisteluverkostoon

Controller Tuija Lång, varahenkilö hallintojohtaja Sanna Ylinampa

 

7) Organisaation edustaja sopimusten siirtämistä valmistelevaan verkostoon

Hallintojohtaja Sanna Ylinampa

 

Em. edustajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kittila.fi.

 

Päätös:

1) Työnantajan edustaja henkilöstöasioiden valmisteluverkostoon
Henkilöstöpäällikkö Leni Karisaari

 

2) Henkilöstöryhmien pääluottamusmiehet ja varahenkilöt henkilöstöasioita koskevaan inforyhmään.

 

3) Asiantuntija, kiinteistöhuollon palvelut

Kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä

 

4) Asiantuntija, ruokahuollon palvelut

Ravintopalvelupäällikkö Eija Heikkinen

 

5) Asiantuntija, siivous- ja vaatehuollon palvelut

Siivoustyönjohtaja Helena Tapio

 

6) Työnantajan edustaja ja varahenkilö taloushallinnon valmisteluverkostoon

Controller Tuija Lång, varahenkilö hallintojohtaja Sanna Ylinampa

 

7) Organisaation edustaja sopimusten siirtämistä valmistelevaan verkostoon

Hallintojohtaja Sanna Ylinampa

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa