Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.10.2021/Pykälä 426

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 426

05.10.2021

 

Lausuntopyyntö Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) organisoitumisesta vuosille 2022-2024 sekä pyyntö jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä TYP johtoryhmään

 

396/00.04.00/2015

 

Khall 05.10.2021 § 426

 

Tausta

 

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on lakisääteinen palvelu. TYP palvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukaisesti.

 

Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa Työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeen, suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien kanssa työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Asiakkaat saavat tarvitsemansa työ- ja elinkeinohallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Kelan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun joko yhteisistä toimipisteistä tai muulla, asiakkaan palvelujen yhteensovittamisen tarve huomioivalla tavalla.

 

Lapin kunnat, Lapin TE-toimisto ja Kansaneläkelaitos päättivät vuonna 2015, että Lapissa on yksi TYP verkosto ja TYP toimintaa hallinnoi Lapin liitto. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lapissa on nimetty kaksi johtoryhmää ajalle 2016-

2018 ja 2019-2021.

 

Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä johtoryhmän toimialueella. Lapissa voimassa oleva yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) Lapin kuntien alueella on voimassa 31.12.2021 saakka. Maakuntauudistusvalmistelusta johtuen yhteistyösopimus hyväksyttiin erikseen vuosille 2019-2020 ja 2021.

 

Koska yhteistyösopimus Lapin työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) on nyt päättymässä, tulee uusi yhteistyösopimus Lapin kuntien alueella laatia ajalle 2022-2024.

 

Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun organisoituminen ajalle 2022-2024.

 

Lapin työllistymistä edistävästä monialaisen yhteispalvelun (Lapin TYP) johtoryhmä on käsitellyt 15.4.2021 §6 kokouksessaan Lapin TYP-toiminnan organisointia vuosille 2022-2024 ja päätynyt yksimielisesti esittämään, että toiminnan organisointia jatkettaisiin nykyisellä mallilla. Lisäksi johtoryhmä esitti, että johtoryhmä ja TYP-palvelu organisoitaisiin, resursoitaisiin Lapin liitosta ja edelleen että Lapissa toimisi yksi työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelun johtoryhmä. Mahdolliset monialaisen yhteispalvelun järjestämiseen vaikuttavat lainsäädännölliset muutokset

toimintakauden aikana huomioidaan ja toimitaan sen mukaisesti. TYP johtoryhmän esityksestä ja tästä lausuntopyynnöstä on keskusteltu Lapin kuntajohtajien kokouksessa 30.4.2021 ja 13.8.2021. Myös kuntajohtajat kannattivat toiminnan organisoitumista nykymallin- ja resursoinnin mukaisesti.

 

Nykyisessä TYP toimintamallissa TYP-toiminta on resursoitu siten, että toimintaa organisoi johtava työllisyysasiantuntija (1 htv). Käytännössä TYP-johtoryhmä tekee esityksen johtavan työllisyysasiantuntijan ja tämän varahenkilön nimeämisestä johtoryhmän toimikaudeksi. Edelleen Lapin Liiton hallitus päättää nimeämisestä johtoryhmän hyväksymän esityksen pohjalta.

 

TYP-toiminnan kustannuksista vastaa jokainen toimija omalta osaltaan. Johtavan asiantuntijan kustannuksista vastaa Lapin liitto, joka laskuttaa ao. kustannukset kunnilta olemassa olevan Lapin liiton perussopimuksen mukaisina kuntien maksuosuuksina.

 

Tällä lausuntopyynnöllä pyydämme Lapin kuntia hyväksymään 30.9.2021 mennessä seuraavat päätöskohdat:

 

1) Lapin Työllistymistä edistävän yhteispalvelun organisoitumisen jatkon nykymallin mukaisesti vuosille 2022-2024

 

2) Liitteenä olevan, nykyisen toimintamallin pohjalta laaditun, Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteistyöryhmän (TYP) yhteistyösopimusluonnoksen kuntanne osalta. Lopullinen yhteistyösopimus toimitetaan kuntiin allekirjoitettavaksi virallisen organisoitumispäätöksen jälkeen

 

Sekä

 

3) Nimeämään kunnastanne TYP johtoryhmän jäsenen ja tämän varajäsenen (liitteenä luettelo nykyisistä johtoryhmän jäsenistä).

 

Toivomme ao. tietoja Lapin TE-toimiston kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi (tai postitse: Lapin TE-toimisto, PL 1000, 96100 Rovaniemi).

 

Lisätietoja antavat tarvittaessa johtaja Tiina Keränen (tiina.keranen@te-toimisto.fi), palvelujohtaja Kaija Kukkola (kaija.kukkola@te-toimisto.fi) tai palvelupäällikkö Tuire Ollitervo (tuire.ollitervo@te-toimisto.fi).

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1. hyväksyä Lapin Työllistymistä edistävän yhteispalvelun organisoitumisen jatkon nykymallin mukaisesti vuosille 2022-2024.

 

2. hyväksyä liitteenä olevan, nykyisen toimintamallin pohjalta laaditun, Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteistyöryhmän (TYP) yhteistyösopimusluonnoksen Kittilän kunnan osalta.

 

3. nimetä TYP-johtoryhmän jäseneksi hallintojohtajan ja varajäseneksi controllerin.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa