Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 04.02.2021/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 5  Palvelusetelin ohjekirja

Koululautakunta

§ 12

04.02.2021

 

Palveluseteli varhaiskasvatuksessa

 

Koululk 04.02.2021 § 12

 

 

(Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö puh. 040 716 2084)

 

 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan perheelle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määrittelemään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia varhaiskasvatuspalveluja. Palvelusetelin käyttämiseen sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettua lakia (569/2009).

 

 

Kunnan tehtävät palvelusetelijärjestelmässä:

 

- Vastaa perheen neuvonnasta ja tiedottamisesta. Palvelun tuottajan valinta edellyttää, että perheellä on objektiivista tietoa mm. päiväkodin toiminnasta, tiloista ja henkilöstöstä.

 

- Hyväksyy palveluntuottajan. Palveluntuottajan tulee täyttää lain asettamat vaatimukset varhaiskasvatuksen tuottamiselle.

 

- Arvioi palvelutarpeen. Varhaiskasvatukseen on lapsella subjektiivinen oikeus, mutta palvelutarpeen arviointi tulee kyseeseen lähinnä tehostettua ja erityistä hoitoa tarvitsevien lasten osalta. Itse palveluseteliin ei asiakkaalla ole subjektiivista oikeutta, ja asiakas voi myös kieltäytyä vastaanottamasta palveluseteliä.

 

- Myöntää palvelusetelin joko tasasuuruisena tai tulosidonnaisena.

 

- Tilittää kunnan osuuden palveluntuottajan laskusta.

 

- Valvoo palveluntuottajan toimintaa.

 

 

Palvelusetelin arvon asettaminen on yksi haastavimmista tehtävistä. Arvon tulee olla järkevä kunnan talouden, asiakkaan maksukyvyn ja palveluntuottajan kilpailukyvyn säilymisen näkökulmasta. Haasteena setelin arvon asettamisessa ovat eri yksiköiden väliset kustannuserot; kuten arkipäivähoito, pidennetty aukiolo, vuorohoito,osavuosihoito, tehostettu ja erityinen tuki.

 

Palvelusetelitoiminnassa tulosidonnainen palveluseteli (= arvo vaihtelee huoltajien tulojen mukaan) oli käytössä 62 kunnassa (Kuntaliiton varhaiskasvatuskysely 2018). Tällä pyritään siihen, että perhe voi valita palvelusetelin omasta tulotasostaan riippumatta.

 

 

Palveluntuottajille ja käyttäjille tulee kertoa, mitä tavoitteita kunnalla on palvelusetelin suhteen. Palvelusetelitoimintaan lähdettäessä tulee sopia yhteisistä toimintatavoista ja aikatauluista, joilla varmistetaan mm. se, että palvelusetelin arvo tarkistetaan säännöllisesti. Asiakastarpeita kartoitettaessa palvelutarpeen arvioi ja palvelusetelin myöntää aina kunta.

 

 

Kittilän varhaiskasvatukseen on laadittu palvelusetelin sääntökirja (liite 1), joka sisältää pääkohdat koskien asiakkaan asemaa, palvelusetelin hakemista, palvelusopimusta, palveluntuottajan hyväksymistä koskevat edellytyksiä, kunnan velvollisuudet ja palautejärjestelmä (muistutukset, kantelut).

 

 

Tämän hetkiseen sääntökirjaan ei ole sisällytetty palvelusetelijärjestelmän valvojaa/ vastuuhenkilöitä eikä palvelusetelin arvon määrää ole laskettu.

 

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

 

1. Koululautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen palvelusetelin sääntökirjan.

 

 

2. Koululautakunta päättä, että palvelusetelin hinnoittelusta ja palvelusetelijärjestelmän vastuuhenkilöstä/ valvojasta päätetään erillisellä koululautakunnan päätöksellä.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa