Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 04.02.2021/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 13

04.02.2021

 

Asiointitunti/ valtuustoaloite lasten hoidosta

 

99/05.07.05/2020

 

Koululk 04.02.2021 § 13

(Lisätietoja varhaiskasvatuspäällikkö 040 7162 84)

 

Valtuutettu Jukka Poti ja OMK:n valtuustoryhmä ovat tehneet aloitteen, että kunta kartoittaisi mahdollisuutta järjestää kotona hoidettaville lapsille viikoittain päiväohjelmaa noin tunnin ajan esimerkiksi kirjastossa tai liikuntahallilla. Tänä aikana huoltajilla olisi mahdollista asioida ilman lapsia. Kerhon vetäjiksi esitetään kouluavustajia ja päiväkotien henkilökuntaa.

 

Tehdyn kartoituksen perusteella ei Kittilässä ole tällä hetkellä mahdollista järjestää Asiointitunti - aloitteen mukaisesti erillistä tuntia kirjastossa tai urheiluhallilla. Sekä koulunkäynnin ohjaajat että päiväkotien työntekijät ovat resurssoitu omiin yksikköihinsä. Myös kirjaston järjestämät satutuokiot on keskeytetty toistaiseksi koronan vuoksi.

 

Varhaiskasvatuslain (§ 12) mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi saa huoltajan vanhempainrahakauden päätyttyä ja ennen oppivelvollisuuden alkamista varhaiskasvatusta. Jokaisen lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen on huolehdittava myös mahdollisissa poikkeustilanteissa kuten nyt koronapandemian aikana. Huoltajien työttömyydestä huolimatta on lapsella siten oikeus varhaiskasvatukseen. Tavoitteena on mm. edistää lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia sekä toteuttaa leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa. Henkilöstön tärkeä tehtävä on lisäksi tukea lapsen huoltajia kasvatustyössä.

 

Varhaiskasvatuksesta voidaan periä maksu, joka määräytyy perheen koon, tulojen ja hoitoaikavarauksen mukaan. Esimerkiksi perheen (2 aik. ja 2 lasta), jonka bruttotulot ovat 4000 €/kk ja hoitoaika kork. 36h/kk, on lapsilla maksuton varhaiskasvatus.

Kittilässä järjestetään eri yksiköissä mahdollisuuksien mukaan ja koronan sallimissa rajoissa myös ns. tilapäistä hoitoa. (Oph:n ohjeistus nyt että lapsiryhmät toimisivat omina ryhminä.) Tilapäinen hoito ei ole varsinaista varhaiskasvatusta ja ei siten vaikuta kotihoidon tuen saantiin. Asiakasmaksu on lapsikohtainen:

- 6 €/ alle 3h hoito

- 21 €/ 3-6h

- 30 €/ 6-8h.

 

Kittilässä varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti eDaisyn kautta, johon on linkki kunnan nettisivulla; kittila.fi/ varhaiskasvatus. Lisätietoa ja ohjausta saa varhaiskasvatuksen palveluohjaajalta.

 

Valtuustoaloite oheismateriaalina.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Tehdyn selvityksen mukaan ei Kittilässä ole tällä hetkellä mahdollista tarjota erillistä päivätoimintaa kotona hoidettaville lapsille. Lapsella on kuitenkin oikeus varhaiskasvatukseen huoltajien työttömyydestä huolimatta. Varhaiskasvatusajan pituudesta voivat huoltajat päättää ennen paikan vastaanottamista.

 

Vaihtoehtoisesti huoltajat voivat hakea lapselleen tilapäistä hoitoa, joka ei vaikuta kotihoidon tuen saantiin. Molemmissa vaihtoehdoissa lapsi saa toimia lapsiryhmässä, jonka toiminta on suunniteltua ja tavoitteellista varhaiskasvatuslain mukaisesti.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa