Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.06.2020/Pykälä 220

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 26

26.05.2020

Kunnanhallitus

§ 220

16.06.2020

 

Lapin sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 ja talousarviosta vuodelle 2021

 

120/02.02.00/2020

 

Sotelk 26.05.2020 § 26

 

 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on pyytänyt lausuntoa toiminta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 ja talousarviosta vuodelle 2021.

 

Toiminta ja taloussuunnitelma 2021-2023 ja talousarvion 2021 laadinnan lähtökohtiin vaikuttaa jäsenkuntien pitkään jatkuneet vaikeat taloudelliset tilanteet , jäsenkuntien odotukset erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun taittumisesta sekä Lapin keskussairaalan laajennushanke, joka on sairaanhoitopiirille suuri taloudellinen satsaus; 138 milj € alkuvuoteen 2023 mennessä.

 

Vuoden 2020 talousarviossa on oman toiminnan osalta yhtymähallitus hyväksynyt 26.2.2020 §30 yhteensä 4,4 milj.€ sopeuttamisohjelman. Tavoite on, etteivät erikoissairaanhoidon oman toiminnan kustannukset tai jäsenkuntalaskutuksen hinnat kasva kustannusten kasvun seurauksena.

 

Toiminta ja taloussuunnitelmassa 2020-2022 ja talousarvio 2020 on suunnitelmavuodelle 2021 arvioitu läpilaskutettavien ostopalveluiden kasvuksi 5% ja muilta osin 1,5 % kasvu verrattuna vuoden 2020 alkuperäisen talousarvioon.

 

Vt. perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle lausunnoksi Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 sekä talousarviosta vuodelle 2021 seuravaa:

 

Kittilän kunnan osalta jäsenkuntalaskutus on viime vuosina ollut laskevaa, mutta vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen osalta kustannusten nousu vuoden 2019 tasoon verrattuna oli 2,6 %.

 

Kittilän kunnan mielestä sairaanhoitopiirin taloussuunnitelman tavoitteet kustannusten kasvun osalta ovat asialliset. Epävarmuutta talouden suunnitteluun tuo kuitenkin sairaalan mittava laajennushanke sekä vuoden 2020 koronavirusepidemia kaikkine seurauksineen.

 

Digitaalisia erikoissairaanhoidon palveluita kunnille tulee edelleen kehittää pitkien välimatkojen takia. Kuntien yhteisiä tapoja tuottaa lähipalveluita tulee suunnitella sekä kustannustehokkuuden että palvelujen saatavuuden näkökulmasta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 16.06.2020 § 220

 

Kunnanjohtaja:

 

Kunnanhallitus yhtyy sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemykseen ja toteaa lausuntonaan Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 sekä talousarviosta vuodelle 2021 seuraavaa :

 

Kittilän kunnan osalta jäsenkuntalaskutus on viime vuosina ollut laskevaa, mutta vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen osalta kustannusten nousu vuoden 2019 tasoon verrattuna oli 2,6 %.

 

Kittilän kunnan mielestä sairaanhoitopiirin taloussuunnitelman tavoitteet kustannusten kasvun osalta ovat asialliset. Epävarmuutta talouden suunnitteluun tuo kuitenkin sairaalan mittava laajennushanke sekä vuoden 2020 koronavirusepidemia kaikkine seurauksineen.

 

Digitaalisia erikoissairaanhoidon palveluita kunnille tulee edelleen kehittää pitkien välimatkojen takia. Kuntien yhteisiä tapoja tuottaa lähipalveluita tulee suunnitella sekä kustannustehokkuuden että palvelujen saatavuuden näkökulmasta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa