Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.06.2020/Pykälä 219

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 42

17.03.2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 24

26.05.2020

Kunnanhallitus

§ 219

16.06.2020

 

Valtuustoaloite ikäihmisten aurauspalvelujen järjestämisestä

 

281/05.02.07/2017

 

Teknlk 17.03.2020 § 42

 

 

Pekka Kenttälä ja kahdeksan muuta valtuutettua on tehnyt 13.12.2017 valtuustoaloitteen ikäihmisten aurauspalvelujen järjestämisestä maksuttomana yli 75- vuotiaille.

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaikkien yli 75-vuotiaiden yksin tai iäkkään puolison tai muun henkilön kanssa omakotitalossa asuvien ikäihmisten aurauspalvelu sekä piha-alueen liukkauden esto järjestetään kunnan järjestämänä maksuttomana palveluna. Valtuustoaloite ja sen perusteet oheismateriaalina.

 

Kunnanvaltuusto on 24.6.2019 § 31 hyväksynyt yksityisteiden avustusjärjestelmän 1.1.2020 lähtien. Valtuuston päätöksen mukaan sosiaalisin perustein myönnettävät avustukset käsittelee ja päättää sosiaali- ja terveyslautakunta ja määräraha näiden avustusten myöntämiseen varataan sosiaali-ja terveystoimen talousarvioon. Auraaminen kunnan järjestämänä on myös avustuksen antamista.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää todeta valtuustoaloitteen tekijöille, että

yksityistielain 84 § mukaan edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 § edellytetään.

Muilta osin lautakunta päättää siirtää aloitteen sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi koska valtuustoaloitteessa on kyse sosiaalisin perustein myönnettävistä avustuksista .

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Sotelk 26.05.2020 § 24

 

 

(lisätietoja: vt.perusturvajohtaja Tiina Huilaja puh 040 8476526)

 

Pekka Kenttälä ja kahdeksan muuta valtuutettua on tehnyt 13.12.2017 valtuustoaloitteen ikäihmisten aurauspalvelujen järjestämisestä maksuttomana yli 75 -vuotiaille. Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaikkien yli 75-vuotiaiden yksin tai iäkkään puolison tai muun henkilön kanssa omakotitalossa asuvien ikäihmisten aurauspalvelu sekä piha-alueen liukkauden esto toteutetaan kunnan järjestämänä maksuttomana palveluna. Valtuustoaloite ja sen perusteet liitteenä.

 

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset (auraus- ja kesähoitoavustus) määräytyvät yksityistielain 84§ mukaan ja hakemukset käsittelee tekninen lautakunta. Ns sosiaalisten perustein myönnettävät piha-alueen avustukset ovat siirtyneet 1.1.2020 sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäviksi (Kvalt 24.6.2019 31§).

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee aurausavustushakemukset täydentävänä toimeentulotukihakemuksena, jolloin myös hakijan maksukyky tulee selvitettäväksi. Asiasta on tiedotettu kuntalaisia kuntatiedotteessa 1/2020 ja 3/2020. Hakemuksia on tullut 2 kappaletta.

 

Aloitteen mukaista kokonaisarviota on tarpeetonta tehdä koska lainsäädäntö ja avustuksen myöntämisen perusteet ovat muuttuneet.

 

Vt. perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei valtuustoaloite johda toimenpiteisiin sosiaali- ja terveystoimen osalta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 16.06.2020 § 219

 

Kunnanjohtaja:

 

Kunnanhallitus päättää

 

1) merkitä aloitteen johdosta annetun sosiaali- ja terveyslautakunnan 26.5.2020 § 24 antaman selvityksen tiedoksi;

 

2) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa