Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.06.2020 klo 12:00 - 15:58 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
208   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
209   Pöytäkirjan tarkastaminen
210   Periaatekeskustelu tuulivoimahankkeista Kittilän kunnassa
211   Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksiannettavat asiat
212 Määräalan ostaminen kiinteistöstä Harju
213   Suostumus rakentamattoman tontin edelleen luovutukseen (Immeljärven pohjoispuolen asemakaava-alue kortteli 1313 tontti 3)
214   Moottorikelkkareitti Ylläsjärvi-Jolhikko-Hanhioja-Palliainen vähäinen siirtäminen Ylläsjärvellä
215   Ostotarjous käytöstä poistetusta vanhesahasta ja pylväsporakoneesta
216   Monialaisen nuorten ohjaus-ja palveluverkoston nimeäminen
217   Uuden sähkökäyttöisen jäänhoitokoneen hankinta
218 Ylläsjärven koulun määrittäminen Ylläsjärven alueella asuville kittiläläisille lapsille lähikouluksi
219   Valtuustoaloite ikäihmisten aurauspalvelujen järjestämisestä
220   Lapin sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 ja talousarviosta vuodelle 2021
221   Kunnan edustus vuoden 2020 kutsunnoissa
222   Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousajat syyskaudella 2020
223   Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen 19.5.2020 § 194 koskien koulukuljetuksia (reitit 1 ja 17)
224   Ahman askeleet -hanke
225   CGI HR Po-järjestelmän hankinta
226   Kittilän kunnan arkistotoiminnan kehittäminen/LapIT Oy:n sähköinen Säilö
227 Täydennykset ja korjaukset vuoden 2019 tilinpäätökseen
228 Tilintarkastajan loppuraportti v. 2019
229   Kittilän kunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen Rovaniemen koulutuskuntahtymän yhtymäkokouksiin
230   Irtisanoutuminen rakennustarkastajan virasta
231   Rakennustarkastajan virka
232   Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 8.4.2020 nro 20/0134/1 kunnallisvalituksesta koskien kunnanvaltuuston päätöstä 23.4.2018 § 26 ´Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavaehdotus´
233   Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös: Kittilän kaivoksen toiminnan laajentaminen ja jätevesien purkupaikan muuttaminen (Lupapäätös Nro 67/2020, Dnro PSAVI/1079/2018, 29.5.2020)
234   Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös sivistystoimenjohtajan virkasuhteen irtisanomista koskevassa asiassa/valitus koskien päätöstä Kvalt 19.12.2018 § 89
235 Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi Kittilän Kellovuoman alueelle
236   Kunnanvaltuuston kokouksen 1.6.2020 päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano
237   Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin/Käsittely Khall 16.6.2020
238 Vesihuollon etukäteisliittymiä koskeva sopimus Ylä-Levin asemakaava-alueella
239   Ylä-Levi vaihe 2 katujen rakentaminen
240   Sivistystoimenjohtajan viran hoitaminen määräaikaisesti 1.8.2020 lukien
241   Ida Productions Oy:n pyyntö päästä kuvaamaan kunnanvaltuuston seuraavaa kokousta 22.6.2020
242   Esa Rauhalan ero valtuuston varajäsenyydestä
243   Varavaltuutetun määrääminen Keskustan valtuustoryhmälle
244   Varavaltuutetun määrääminen Vasemmistoliiton valtuustoryhmälle
245   Esteettömien varavaltuutettujen määrääminen Lapin KO:ssa vireillä olevan asian R 20/289 käsittelyn vaatimaksi ajaksi
246   Lausunto Lapin ELY-keskukselle YVA-menettelyn soveltamistarpeesta koskien Kittilän Tuohivaaraan suunniteltua tuulivoimahanketta
247 Harri Mattilan korvausvaatimus/Työsyrjinnästä johtuva tasa-arvolain mukainen hyvitys ja vahingonkorvauslakiin perustuva ansionmenetyskorvaus
248   Kunnanjohtaja Antti Jämsénin vuosiloma ajalle 29.6. - 3.7. 2020

Osallistuja Tehtävä
Rajala Pekka puheenjohtaja
Mertaniemi Tuula 1. varapuheenjohtaja
Fagerholm Raili 2. varapuheenjohtaja
Korva Merja jäsen
Marttila Outi jäsen
Mäntymaa Vuokko jäsen
Ovaskainen Ahti jäsen
Pekkala Antti jäsen
Kautto Sakari varajäsen
Nevalainen Aki kunnanvaltuuston pj
Mäkitalo Markku kunnanvaltuuston 1. vpj
Yritys Inkeri kunnanvaltuuston 2. vpj
Kenttälä Toni kunnanvaltuuston 3. vpj
Jämsén Antti kunnanjohtaja
Grandell Hanna-Maria vs. hallintojohtaja

Nähtävilläolo  
Kunnantalolla hallinto-osastolla/yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi)  
Alkaen 22.06.2020 15:50