Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.02.2020/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 31

11.02.2020

 

Ounaslohen ranta-asemakaava, täytäntöönpanosta määrääminen

 

45/10.02.03/2016

 

Khall 11.02.2020 § 31

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)

 

Kittilän kunnanvaltuusto on 24.6.2019 § 30 hyväksynyt Ounaslohen ranta-asemakaavan. Valitusaikana hallinto-oikeuteen saapui kaksi yksityishenkilön tekemää valitusta.

 

Kunnanhallitus on antanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnot valituksista 8.10.2019 § 294 ja § 29.

 

Kaavanlaatija on pyytänyt, että kunnanhallitus määräisi ranta-asemakaavan tulemaan voimaan niiltä osin jotka eivät ole valituksen alaisia.

 

MRL 201 § kaavapäätöksen täytäntöönpanokelpoisuus:

"Maakuntahallitus voi valitusajan kuluttua määrätä maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuksen kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon."

 

Ranta-asemakaavasta jätetyt valitukset koskevat kortteleita 13, 14, 21 ja 22, joten muilta osin kunnanhallitus voi määrätä kaavan tulemaan voimaan MRL 201 §:n nojalla.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää määrätä MRL 201 §:n 1 momentin nojalla kunnanvaltuuston 24.6.2019 § 30 hyväksymän Ounaslohen ranta-asemakaavan tulemaan voimaan muilta osin kuin valituksen alaisilta kortteleilta 13, 14, 21 ja 22.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa