Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 114

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 369

13.09.2022

Kunnanhallitus

§ 476

07.12.2022

Kunnanvaltuusto

§ 114

15.12.2022

 

Valtuustoaloite koskien sijaisten palkanmaksua

 

321/01.02/2022

 

Khall 13.09.2022 § 369

 

 

Oikeudenmukainen Kittilä (OMK) -valtuustoryhmän puheenjohtaja Inkeri Yritys jätti valtuuston kokouksessa 22.8.2022 valtuustoryhmän puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen

 

"Tietoomme on saatettu, että Kittilän kunnassa on ainakin sosiaali- ja terveystoimessa ollut ongelmia sijaisten palkanmaksussa.

 

Palkanmaksu on viivästynyt kohtuuttomasti, jopa useita kuukausia.

Viranhaltijalle/työntekijälle on palkka maksettava Työsopimuslain 2 luvun 13 ja 14 §:n sekä KVTES:n 18 §:n 1 mom. mukaisesti ja palkka on maksettava vähintään kerran kuukaudessa.

 

Palkanmaksun viivästyminen vaikuttaa mm. päivärahojen maksun viivästymiseen.

 

Pyydämme selvittämään tämän ongelman ja saattamaan palkanmaksun ajan tasalle."

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen taloushallintoon valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on controller.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsénin poissa ollessa esittelijänä toimi hallintosäännön 3 §:n mukaisesti hallintojohtaja Sanna Ylinampa.

 

Hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen taloushallintoon valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on controller.

 

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 07.12.2022 § 476

 

 

(Lisätietoja: Controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257)

 

Kunnassa toimii tällä hetkellä erilaisissa sijaisuuksissa noin 100 henkilöä/kuukausi. Sijaisten palkanmaksun pääperiaatteena Kittilän kunnassa on ollut, että määräaikaisille kuukausi- tai tuntipalkkaisille työntekijöille maksetaan palkka aina asianomaisen kuun lopussa. Työvuorosuunnittelun alaisissa alle 13 pv sijaisuuksissa (terveydenhuolto, vanhus-ja vammaispalvelut, varhaiskasvatus, ravinto- ja siivouspalvelut) palkan maksu on vielä toistaiseksi tapahtunut Titania -vuorosuunnittelujärjestelmän maksatusaikataulun mukaisesti, jolloin kullekin kolmen viikon vuorojaksolle on määritelty oma maksupäivänsä, joka on aina tietyn kuukauden lopussa. Esihenkilöitä on opastettu, että heidän tulee työsopimusta laadittaessa selkeästi kertoa työntekijälle maksatusaikataulumme, jotta työntekijä tietää, milloin hän saa palkan. Yksittäisissä tilanteissa palkanmaksu on voinut venyä suunnitellusta jos aineistot eivät saapuneet ajoissa tai tulivat aluksi virheellisinä palkkahallintoon.

 

Jotta jatkossa lyhytaikaisia alle 13 päivän sijaisuuksia tekeville saadaan palkka nykyistä nopeammin maksuun on palkkahallinnossa meneillään kehittämistoimenpiteitä niin, että maksatus tulee tapahtumaan ao. kuukauden päättyessä. Toki huomioiden sen, että palkanlaskennalle on jäätävä aikaa ja palkkojen maksatus lähtee aina jo kahta arkipäivää ennen kuun loppumista pankkiin. Aivan kuun lopussa tehtyjä töitä ei siis ole mahdollista saada maksuun välittömästi vaan palkkahallinto joutuu jatkossakin asettamaan palkka-aineistoille aikarajan. Tavoitteena on, että lyhytaikaisten sijaisten palkat maksettaisiin jatkossa kaksi kertaa kuukaudessa.

Sen jälkeen kun sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö on saatu siirrettyä Lapin hyvinvointialueelle, voidaan toteuttaa muutoksia järjestelmiin, palkkasihteereiden työnjakoon ja edistää vahvasti prosessin sähköistämistä lopuiltakin osin. Sosiaali-ja terveystoimen siirtymä hyvinvointialueelle on aiheuttanut paljon ylimääräistä työtä palkkahallinnossa ja tulee aiheuttamaankin vielä lähiviikkoina eikä laajemmille kehittämistoimenpiteille ole toteuttamismahdollisuuksia pikaisella aikataululla.

 

Työsopimusten sähköiseen allekirjoittamiseen ollaan juuri ottamassa käyttöön väliaikaista ratkaisua, jonka avulla saadaan varmistettua, että palkkahallintoon tulee entistä nopeammin ja varmemmin allekirjoitetut työsopimukset ja palkka saadaan maksuun. Suunnitelmana on ottaa käyttöön Populus-järjestelmän mobiiliversio, jolloin työntekijät ja esimiehet voisivat ilmoittaa tietoja entistä helpommin ja joustavammin.

 

Jatkossakin panostetaan esihenkilöiden kouluttamiseen, jolloin palkkasihteereiden työaikaa ei mene liikaa virheiden selvittelyyn. Jotta koko palkanlaskennan prosessi sujuu hyvin vaaditaan toimivaa yhteistyötä työntekijöiden, esihenkilöiden ja palkkasihteereiden välille ja tähän halutaan ehdottomasti panostaa jatkossakin.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä controllerin vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi.

 

Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 15.12.2022 § 114

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa