Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 113

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 4  Määräala korttelin 409 tontista 1

Kunnanhallitus

§ 465

22.11.2022

Kunnanvaltuusto

§ 113

15.12.2022

 

Tontin osan myynti ja hinnoittelu (Kirkonkylä, kortteli 409 tontti 1)

 

441/10.00.02/2022

 

Khall 22.11.2022 § 465

 

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Nordic Icon Consulting Oy itse, määräämänsä tahon tai perustettavan yhtiön lukuun on tarjoutunut ostamaan Kittilän kunnan omistaman tontinosan kirkonkylän asemakaavan korttelin 409 tontista 1. Korttelin 409 tontti 1 muodostuu Kittilän kunnan omistamasta osuudesta ja yksityisen omistuksessa olevasta osuudesta. Tontille rakentaminen edellyttää, että hakijan omistuksessa tai hallinnassa on sekä kunnan omistama tontinosa että yksityisen omistama tontinosa. Hakijan hankkeena on rakennuttaa liiketontille asemakaavan mahdollistava liikerakennusvähittäiskauppaa varten.

 

Hakijan ostotarjous kunnan omistamasta tontinosasta on 85 €/rakennusoikeus- m2.

 

Voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 409 tontti 1 on osoitettu merkinnällä AL (Asuin,- liike - ja toimistorakennusten korttelialue), kerrosluku on II ja rakennusoikeus e=0,40.

 

Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos on parhaillaan vireillä ja sitä koskeva valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 10.3.-31.3.2022. Kaavaluonnoksessa tonttia 409/1 esitettiin muutettavaksi käyttötarkoituksen osalta AKR (Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue) sekä Valtatie maantie alueen ja Kirjatien katualueen edellyttäminen tilatarpeiden osalta. Kyseisen tontin yksityisen tontinosan omistaja jätti asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen aineistosta mielipiteen, jossa esittävät käyttötarkoituksen säilyttämistä asuin-, liike - ja toimistorakennusten korttelialueena. Sen sijaan maantie- ja katualueen tilatarpeet ovat välttämättömiä huomioida kaavamuutoksessa. Tontin 409/1 käyttötarkoituksen säilyttämisenä asuin-, liike - ja toimistorakennusten (AL) korttelialueena ei ole. Kaavamuutoksessa ko. tontin rakennusoikeus säilyy voimassa olevan asemakaavan mukaisena.

 

Kunnan omistama tontinosa korttelin 409 tontista 1 voidaan myydä vireillä olevan kaavamuutokseen perustuen liitekartan mukaisesti.

 

Kohteen rakennusoikeuden käyvästä markkina-arvosta on pyydetty ulkopuolinen AKA-arvio. Tarjottu 85 €/k-m2 vastaa AKA-arvion markkina-arvoa.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kiinteistöstä 261-405-21-146 myydään liitekartan mukaisesti noin 1759 m2:n suuruinen määräala.

Kauppahinnaksi vahvistetaan 85 e/k-m2. Rakennusoikeuden ollessa noin 811 k-m2, kauppahinta tulee olemaan 68 935 €.

Ostajana Nordic Icon Consulting Oy, määräämänsä tahon tai perustettavan yhtiön lukuun.

Ostajan tulee allekirjoittaa kauppakirjan viimeistään kolme kuukauden kuluessa asemakaavamuutoksen lainvoimaisuudesta lukien, muutoin tämä päätös raukeaa ostajan osalta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 15.12.2022 § 113

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa