Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 119

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 338

30.08.2022

Tekninen lautakunta

§ 186

29.11.2022

Kunnanhallitus

§ 499

07.12.2022

Kunnanvaltuusto

§ 119

15.12.2022

 

Valtuustoaloite/Kevyen liikenteen väylä Alakylään

 

271/10.03.01/2022

 

Khall 30.08.2022 § 338

 

 

Valtuutettu Jukka Poti (Kok.) jätti valtuuston kokouksessa 20.6.2022 hänen lisäkseen varavaltuutettu Ahti Ovaskaisen (Vihreät) allekirjoittaman seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Kevyenliikenteenväylä Alakylään

 

(Tekninen johtaja, sivistystoimenjohtaja)

 

Alakylässä ei ole minkäänlaista kevyenliikenteen väylää. Kyläläiset jopa pelkäävät kulkea kantatie 79 erittäin kapeaa piennarta. Tiellä 79, Kittilän eteläpuolella, on erittäin vilkas liikenne juurikin lumiseen aikaan. Lisäksi aamuisin raskaan liikenteen käyttömäärät ovat huomattavia, ympäri vuoden.

Alakylässä kuljetetaan esikoululaiset koululta päiväkodille 150m matka, koska muuta turvallista tapaa ei ole tälle matkalle.

 

Alakylän enenevän lapsi ja vanhusväestön liikkuminen, kouluun tai vaikkapa hautausmaalle on muodostunut mahdottomaksi. Kuljetetaanko Alakylässä kaikki lapset kouluun ja onko järjestelmä kaikille yhdenvertainen?

 

Onko yläkoululaisilla aamuisin turvallinen siirtymä linja-autopysäkille? Onko vanhusten kulku kerhoihin (mm. päiväkodille) turvallista?

Pääsevätkö vanhustentalon asukkaat kulkemaan turvallisesti pihapiiristään?

Joutuuko koulun ja päiväkodin paikallinen henkilökunta kulkemaan töissä autolla vain sen vuoksi, että se on ainut turvallinen vaihtoehto?

Onnistuuko kyläläisillä talvisin lemmikkien ulkoilutus turvallisesti?

 

Teknisen toimen tulisi laatia ELY- keskukselle tien turvallisuuteen liittyvä korjausehdotus näiden asioiden pohjalta tai vaihtoehtoisesti siirtää aloite mahdollisimman pikaisesti eteenpäin. Ehdotus voisi olla kevyenliikenteen väylä välille: hautausmaa - Ylipään risteys.

 

Liitteenä kaksi kuvaa."

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimialan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 29.11.2022 § 186

 

 

(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)

 

Kittilän kunta on pyytänyt lausunnon ELY-keskukselta 7.10.2022, koskien kevyenliikenteen väylän rakentamista Kittilän Alakylässä välille hautausmaa - Ylipään risteys. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausuntonsa Kittilän kunnalle 25.10.2022. Lausunto oheismateriaalina.

 

Lausunnossaan ELY-keskus toteaa seuraavasti:

"Kestäviä liikkumismuotoja tukevia toimenpiteitä pidetään tärkeänä, mutta ELY-keskuksilla ei ole ollut viime vuosina juuri lainkaan rahoitusta uusien investointien toteuttamiseen ja nykyistenkin tierakenteiden ylläpidosta on jouduttu tinkimään. ELY-keskuksilla on jonossa paljon toteutusta odottavia uusia jalankulku- ja pyöräilyteitä. Viime vuosina uusia jalankulku- ja pyöräilyteitä on rakennettu enimmäkseen kuntien kanssa yhteistyössä siten, että

kuntien rahoitusosuus on usein ollut merkittävä. Näistä syistä ehdottamasi toimenpiteen toteutumismahdollisuudet ovat pienet.

 

Liikenneympäristön turvallisuusongelmia ratkaistaan ensisijaisesti pienillä kustannustehokkailla toimenpiteillä, joita toteutetaan vuosittain määritellyn rahoituksen puitteissa. Arjen liikenteessä korostuu jokaisen tiellä liikkujan vastuullinen käyttäytyminen, kuten liikennesääntöjen noudattaminen ja muiden liikkujien huomioiminen."

 

Tekninen toimi on selvittänyt muiden vastaavien hakkeiden kuntien rahoitusosuuksia. Saatujen tietojen mukaan merkittävä rahoitusosuus on ollut jako 50/50 kunta/valtio. Ylläsjärven KT80 jalkakäytävä hankkeen kustannusarvio on ollut 395 000 €/km. Alakylän hankkeen pituus on 3,7km eli hankkeen kustannusarvio on noin 1 460 000€, josta merkittävä osuus olisi noin 730 000€ alv0. Kustannus arvio ei sisällä tievalaistuksen uusimista. Vaikka kunta päättäisi lähteä mukaan merkittävällä osuudella, niin ELY-keskuksella on jo valmiiksi jono kohteissa, joten rakentaminen ei ole todennäköistä lähitulevaisuudessa.

 

Vs. tekninen johtaja:

Lautakunta päättää ilmoittaa aloitteen johdosta edellä kerrotun. Asia saatetaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Asia katsotaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 07.12.2022 § 499

 

 

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi.

Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 15.12.2022 § 119

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa