Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 118

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 337

30.08.2022

Tekninen lautakunta

§ 185

29.11.2022

Kunnanhallitus

§ 498

07.12.2022

Kunnanvaltuusto

§ 118

15.12.2022

 

Valtuustoaloite/Kantatien 79 leventäminen Rauhalan kylän kohdalla ja vanhan Pallas-Yllästunturi reitin kunnostaminen

 

270/10.03.01/2022

 

Khall 30.08.2022 § 337

 

 

Varavaltuutettu Ahti Ovaskainen (Vihreät) jätti valtuuston kokouksessa 20.6.2022 yhteensä neljäntoista (14) valtuutetun/varavaltuutetun allekirjoittaman seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Esitän, että Kittilän kunta selvittää mahdollisuutta kantatien 79 leventämiseen molemmilla puolilla tietä Rauhalan kylän kohdalla. Tämä parantaisi sekä paikallisten asukkaiden että Pallas-Yllästunturin reitillä kävelevien matkailijoiden turvallisuutta. Metsähallitus suunnittelee uutta reittiä, joka kiertäisi Rauhalan kylän, mutta olisi luonnon kannalta ja tienkäyttäjien turvallisuuden kannalta parempi, että Kittilän kunta tukisi rahallisesti vanhan reitin kunnostusta ja kantatien leventämistä kylän kohdalla."

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimialan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 29.11.2022 § 185

 

 

(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)

 

Kittilän kunta on pyytänyt lausunnon ELY-keskukselta 7.10.2022, koskien KT79 leventämistä Rauhalan kylän kohdalla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausuntonsa Kittilän kunnalle 25.10.2022. Lausunto oheismateriaalina.

 

Lausunnossaan ELY-keskus toteaa seuraavasti:

"ELY-keskukset eivät yleisesti ottaen toteuta tien levennyksiä, sillä ne edellyttävät yleensä maan lunastusta, tiesuunnitelman laatimista ja uuden tiepohjan rakentamista eikä tienpidon rahoitus riitä tällaisiin toimenpiteisiin. Näistä syistä ELY-keskuksella ei ole mahdollisuutta toteuttaa esitettyä tien levennystä lähiaikoina.

 

Liikenneympäristön turvallisuusongelmia ratkaistaan ensisijaisesti pienillä kustannustehokkailla toimenpiteillä, joita toteutetaan vuosittain määritellyn rahoituksen puitteissa. Arjen liikenteessä korostuu jokaisen tiellä liikkujan vastuullinen käyttäytyminen, kuten liikennesääntöjen noudattaminen ja muiden liikkujien huomioiminen."

 

Toisena kysymyksenä valtuustoaloitteessa oli kysymys Rauhalan reitistä. Reittiä on perustamassa Metsähallitus ja Rauhalan kylän kohdalla reittitoimituksen tekisi Kittilän kunta. Reittilinjauksesta on tarkoitus pitää asukkaiden ja metsähallituksen välinen palaveri, mutta asian käsittely on kesken. Tämän vuoksi Rauhalan reitin rakentaminen on syytä käsitellä reitin yhteydessä eikä tien leventämisen yhteydessä. Vanhan reitin kunnostamiseen Metsähallitus on todennut, että Taigametsä LIFE hankkeessa perustettiin reitti 2000- luvun alkuvuosina, mutta tehty reittilinjaus aiheutti häiriötä kylän talojen pihoilla ja reitti jouduttiin siirtämään. Oheismateriaalina metsähallituksen muistio 23.8.2022.

 

Myöskään KT79 levittämistä ei nähdä järkeväksi, sillä metsähallitus haluaa poistaa reitit tienvarsista, eikä ELY-keskus tai Metsähallitus ole toteuttamassa levennystä.

 

Vs. tekninen johtaja:

Lautakunta päättää ilmoittaa aloitteen johdosta edellä kerrotun. Asia saatetaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Asia katsotaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 07.12.2022 § 498

 

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi.

Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 15.12.2022 § 118

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa