Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 152

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 152

12.10.2022

 

Rakennusvalvonnan lupamaksujen tarkistaminen 2023

 

395/02.05.00/2022

 

RakYmplk 12.10.2022 § 152

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 § mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan lupapäätöksistä, tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Rakennus- ja ympäristölautakunta valmistelee rakennusvalvonnan taksat.

 

Edellinen Kittilän kunnan rakennusvalvonnan taksa on tullut voimaan 1.1.2022. Kittilän kunnanhallitus on päättänyt (21.6.2022 § 241) vuoden 2023 talousarvion ja 2023-2025 taloussuunnitelman laadintaohjeissa, että lautakunnat tarkastavat kaikki maksut ja taksat.

 

Rakennusvalvontamaksuihin ei tule yleistä korotusta, vaan tarkistetaan muutamia kohtia.

 

Lisätään taksaan kohta 5.3:

Maisemallisesti arvokkaan puun luvaton kaataminen 1000 €.

 

Muutetaan kohta 6.6 siten, että poistetaan taksasta 100 € ja kaikki työnjohtajapäätökset ovat 50€. Vastaavan työnjohtajan, Kvv-työnjohtajan, Iv-työnjohtajan, purkamistyönjohtajan ja hakkuutyönjohtajan hakemus/ilmoitus sekä rakennustyönjohdon vaihtaminen, kun rakennuskohteeseen hyväksytään uusi työnjohtaja aikaisemman työnjohtajan sijaa sekä erillinen työnjohtajan hyväksyminen. Poistetaan erillinen kohta "kaksihuoneistoisen ja sitä pienempien rakennusten osalta 50€ ".

 

Kohta 6.10 Luvan voimassaolon päättymisen jälkeen pidettävä katselmus tai muu viranomaistoimenpide 320 €.

 

Kohta 9.2 Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman, laitoksen, vesijohdon. oja, suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittamis-, poisto- tai sijoituksen muutospäätös 500€.

 

Rakennustarkastaja:

Esitän, että lautakunta hyväksyy liitteenä olevan taksaluonnoksen ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi voimaan tulevaksi 1.1 2023 alkaen.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Ympäristösihteeri Eila Örn oli läsnä asian käsittelyn ajan.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa