Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 153

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 153

12.10.2022

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio 2023

 

31/02.02/2022

 

RakYmplk 12.10.2022 § 153

 

(lisätietoja rakennustarkastaja 0400396074)

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii rakennusvalvonta- viranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

Rakennusvalvontaviranomaisen toimintaa kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta, sekä rakentamisen neuvonta.

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat lakisääteiset tehtävät sekä ympäristön tilan seuranta ja neuvontatehtävät.

 

Tavoitteena on hyvä rakennettu ympäristö sekä rakentamisen laadun parantaminen sekä turvallinen ja terveellinen, puhdas elinympäristö, luontoarvojen säilyminen sekä kestävän kehityksen edistäminen.

 

Rakennusvalvonta

Kaikki hakemukset käsitellään Lupapisteen kautta ja myös paperilla jätetyt hakemuksen siirretään sähköiseen järjestelmään.

Rakennusvalvonnan ohjelma KuntaNet7 ja sähköisen asiointijärjestelmä Lupapisteen toimintaympäristön muututtua rakennus- ja huoneistorekisterin päivittäminen on mahdollista entistä paremmin.

Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan voimaan tulevaksi 2023. Rakennusvalvonnan henkilömäärä on kolme rakennustarkastajaa toimistotyöntekijä ja toimistovirkailija, joka on myös ympäristövalvonnan toimistovirkailija. Talousarviossa on huomioitu henkilöstön palkkojen tarkistukset.

 

Ympäristönvalvonta

Ympäristövalvonnan taksoja on tuntiperusteisen taksan osalta korotettu 3 %. Lisäksi taksaan on päivitetty sekä selkeytetty ympäristönsuojelulain, ulkoilulain sekä maasto- ja vesiliikennelain mukaisia maksuja. Talousarvioon on varattu varoja kesätyöntekijän/harjoittelijan palkkaamiseen erityisesti uudistuneen jätelainsäädännön mukaisen valvonnan mahdollistamiseksi vuonna 2023. Kesätyöntekijä/harjoittelija sujuvoittaa ympäristövalvonnan toimintaa loma-aikoina, edistää viranhaltijoiden työssäjaksamista sekä parantaa sairasloma-ajan sijaisen saatavuutta. Ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtäviin (4401) on vuonna 2023 kiinnitetty erityistä huomiota.

Vuonna 2023 on alkamassa Kittilän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimishanke, jonka toteuttamiseen on varattu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen osuus hankkeen rahoituksesta (50 % hankekustannuksesta). Lisäksi ympäristön tilan seurantaan on varattu erityisesti vesistöjen tilan osalta ympäristönsuojeluviranomaisen varoja. Talousarvioon sisältyy Ounasjoen yhteistarkkailuun osallistuminen, Loukisen alaosan tilan seuranta sekä Ounasjoen valuma-alueiden maankäytön vesistövaikutusten tutkimushankkeen valmistelu vuonna 2023.

 

Rakennustarkastaja

Esitän, että lautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2023.

 

Päätös:

Lautakunta päätti lisätä ympäristövalvonnan asiantuntija palveluihin 11.500 € eli yht. 40.000 €.

Muutoin esitys hyväksyttiin.

Ympäristösihteeri Eila Örn oli läsnä asian käsittelyn ajan.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa