Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 151

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 151

12.10.2022

 

Ympäristövalvonnan lupamaksujen tarkistaminen 2023

 

395/02.05.00/2022

 

RakYmplk 12.10.2022 § 151

 

Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Rakennus- ja ympäristölautakunta valmistelee rakennusvalvonnan taksat.

 

Edellinen Kittilän kunnan rakennusvalvonnan taksa on tullut voimaan 1.1.2022. Kittilän kunnanhallitus on päättänyt (21.6.2022 § 241) vuoden 2023 talousarvion ja 2023-2025 taloussuunnitelman laadintaohjeissa, että lautakunnat tarkastavat kaikki maksut ja taksat.

 

Ympäristövalvonnan taksoja on tuntiperusteisen taksan osalta korotettu 3 %. Lisäksi taksaan on päivitetty sekä selkeytetty ympäristönsuojelulain, ulkoilulain sekä maasto- ja vesiliikennelain mukaisia maksuja, Kohdat 2.3 ja 10.5.

 

Lisätty kohta 13.3 Vakuuden määräytyminen YSL 199 § ja MAL 21 §) on 10 % toiminnan varsinaisesta vakuudesta, mikäli toiminnanharjoittaja ei ole jättänyt ehdotusta vakuudesta. Mikäli YSL 199 § mukainen vakuus määrätään toiminalle, jolla ei ole varsinaista toiminnanaikaista vakuutta, määrää lupaviranomainen YSL 199 § mukaisen vakuuden joko itsenäisesti tai toiminnanharjoittajan esityksen pohjalta.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että lautakunta hyväksyy liitteenä olevan taksaluonnoksen ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi voimaan 1.1.2023 alkaen.

 

Päätös:

Rakennustarkastaja Matti Niska oli paikalla asian käsittelyn ajan.

Korjataan kohdasta 12 viidennestä kohdasta "10 tonnia vuodessa".

Esitys hyväksyttiin muutoin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa