Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 142

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 142

05.09.2022

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valituksesta koskien lautakunnan päätöstä 1.6.2022 § 103

 

212/10.00.00/2022

 

RakYmplk 05.09.2022 § 142

 

( lisätietoja rakennustarkastaja 0400396074)

 

Pohjois - Suomen hallinto - oikeus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa valitukseen, joka koskee lautakunnan tekemää kielteistä poikkeamislupaa 1.6.2022 § 145 (22-0145-POI). Lausunto ja päätöksiin liittyvät asiakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 30.9.2022.

 

Rakennustarkastaja:

Valitus koskee lautakunnan tekemää kielteistä poikkeamislupapäätöstä kahden omakotitalon rakentamisesta Sirkan rekisterikylän määräalalle tilasta Vielma * * * * * * * *.

Valittaja pyytää hallinto-oikeutta kumoamaan lautakunnan tekemän kielteisen poikkeamispäätöksen. Perusteina päätöksen kumoamiselle hakija esittää, että kielteinen päätös on tehty rakennustarkastajan lautakunnalle antamien virheellisten tietojen perusteella eikä muistutuksen tehnyt henkilö olisi varsinainen rajanaapuri. Valittajan mukaan Sirkassa on suuri asuntojen tarve ja kyseisellä paikalla olisi rakentamiseen tarvittavat edellytykset.

 

Esitän lausunnoksi seuraavaa:

Poikkeamisluvan kuuleminen on suoritettu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 173 §:n 1 momentin ja maankäyttö ja rakennusasetuksen (MRA) 86 §:n mukaisesti. Kuulemiseen varattu aika lasketaan postin kulkuun 7 päivää ja kuulemiseen asetuksen määräämä aika, vähintään 7 päivää. Kuulemislomakkeeseen on annettu muistutuksen jättämisajalle takaraja, mihin mennessä muistutus on jätettävä. Kiinteistön Levintie Rno * * * omistaja jätti muistutuksen sähköpostitse 23.5.2022 ilmoittaen samalla saaneensa vasta samana päivänä postin kautta tiedon kuulemisesta. Hakija on antanut vastineen muistutukseen. Muistutus sekä hakijan vastine ovat olleet lautakunnan kokouskäsittelyssä. Rakennustarkastaja ei ole antanut lautakunnalle päätöksenteon perusteeksi virheellistä tietoa. Kaikki tieto, mitä asian valmisteluvaiheessa on tullut viranomaiselle tietoon, on siinä muodossa esitetty lautakunnalle päätöksentekoa varten.

 

Kiinteistö ei ole suoraan yhteisellä rajalla oleva naapurikiinteistö mutta MRL 173 § 1 mom mukaan ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunnan on varattava naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Levin vesihuollon karttatietojen mukaan lähin viemäriverkoston liittymiskaivo sijaitsee noin 100 metrin päässä suunnitellusta rakennuspaikasta, Koutamaan ja Koutakaaren risteyksessä. Teiden risteys on kiinteistön Levintie Rno * * * kohdalla Koutamaa tien toisella puolella.

Levin asemakaavoitetulla alueella on vähintään 50 kpl asuntorakentamiseen tarkoitettua tonttia, joiden edellytykset rakentamiseen on tutkittu asemakaavoituksen kautta.

Perustuslain 6 §:ssä turvattu yhdenvertaisuuden vaatimus täytyy huomioida myös poikkeamislupien käsittelyssä. Se on huomioitu lupapäätöksessä asemakaavallisesti vastaavassa asemassa olevien (kiinteistön käyttötarkoitus asemakaavassa VL) maanomistajien osalta.

Lautakunnan päätös on tehty ja perusteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin perustein (MRL 171 §) ja päätöksessä on mainittu sovelletut oikeusohjeet. Päätöksessä on huomioitu vastaavassa asemassa olevien maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja hakemuksen kohteena olevan määräalan emätilalle aiemmin kaavoituksen kautta myönnetty rakennusoikeus. Rakennushankkeesta annettu muistutus ei ole ollut kielteisen poikkeamispäätöksen perusteena.

 

Kaiken yllämainitun perusteella lautakunta toteaa valituksen olevan perusteeton ja aiheeton.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa