Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 141

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 141

05.09.2022

 

Poikkeamislupa 22-0263- POI

 

141/10.03.00/2022

 

RakYmplk 05.09.2022 § 141

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074 )

Sirkan rekisterikylän määräalalle tilasta Kulkurinne Rno * * * * haetaan poikkeamislupaa (MRL 72 §) 1½-kerroksisen asuinrakennuksen (130 m²) ja autotallin (60 m²) rakentamiseksi, kerrosala yhteensä 190 m². Suunniteltu rakentaminen poikkeaa myös Levin osayleiskaavan määräyksistä (MRL 43 §) Määräalan koko on noin 6300 m² ja se sijaitsee Pöntsöjärven rantavyöhykkeellä. Rantaviivaa Pöntsöjärvessä on noin 35 metriä. Hakemus on tullut vireille 7.3.2022.

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tilaa Kotiranta Rno * * * ja hakija on kuullut tilaa Kulkurinne Rno * * * *. Kotiranta Rno * * * omistaja on jättänyt hankkeesta muistutuksen. Muistutuksessa ei hyväksytä tilan Kotiranta kautta esitettyä kulkutietä vaan tien tulee kulkea hakijan oman kiinteistön kautta Muoniontielle. Hakija on muuttanut hakemustaan siten, että kulkuyhteys on oman määräalan kautta Muoniontiehen uudella liittymällä.

Määräala sijaitsee Levin osayleiskaavan EV-1 ja M-alueella. Rakennukset on suunniteltu sijaitsemaan EV-1 alueella. EV-1 on Muoniontien laidassa oleva noin 55 metrin levyinen suojaviheralue jossa on voimassa MRL 43.2 §:n toimenpiderajoitus. Maisemaa muuttavaa maarakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128 §:ssä tarkoitettua lupaa. M- alue on maa- ja metsätalousaluetta. EV-1 alueen kuvauksena yleiskaavassa on eri-ikäistä puustoa sisältävä luonnonmukaisen kaltainen tienvarsivyöhyke. EV - 1 alueet on tarkoitettu asemakaavoituksella toteutettavaksi ja säilytettäväksi luonnonmukaisina asemakaava vaiheeseen saakka.

Asuinrakennuksen ja talousrakennuksen kohdilla luonnonmukainen maanpinta on leikkauskuvan mukaan noin 2,5 - 4,5 metriä Muoniontien pintaa alempana. Hakijalla ei ole ELY:n lausuntoa tai voimassa olevaa liittymälupaa suunnitellulle tieliittymälle. Suunnitellut rakennuspaikat on esitetty toteutettavaksi noin 0,5 - 1,0 metriä korkeiden pengerrysten päälle.

Esitän, että lautakunta ei myönnä haettu poikkeamista. Perusteena esitykselle on, ettei poikkeamisen myöntämiselle ole MRL 171 §:ssä tarkoitettuja edellytyksiä. MRL 43 §:n mukaan lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. EV-1 alueita ei ole tarkoitettu rakentamiseen ilman kaavallista tarkastelua. Hakemuksen perusteeksi ei ole esitetty maankäyttöön liittyviä erityisiä syitä.

Sovelletut oikeusohjeet MRL 43, MRL 72 §, MRL 171 §.

 

Päätös:

Rakennustarkastaja muutti esityksen perusteluita siten, että EV-1 alue ei ole tarkoitettu kaavallisesti ratkaistavaksi.

Esitys hyväksyttiin.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa