Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 362

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 87

31.05.2022

Tekninen lautakunta

§ 123

31.08.2022

Kunnanhallitus

§ 362

13.09.2022

 

Kellostapulin ulkoilureitti

 

203/10.03.01/2022

 

Teknlk 31.05.2022 § 87

 

 

(Lisätietoja: Reittisuunnittelija p. 040 6796 737)

 

Kittilän kunnanhallitus on hyväksynyt 08.06.2021 §267 Levin pyörämatkailun kasvuohjelman, jonka tavoitteena on kehittää pyörämatkailun olosuhteita Levillä ja lisätä pyörämatkailun mahdollisuuksia. Kasvuohjelman yleissuunnitelmassa määritetään erityyppisten reittien sijainteja, ominaisuuksia ja kehittämistarpeita. Levin pyörämatkailun kasvuohjelman perusteella Levin alueella on edellytykset nousta pyörämatkailun ja etenkin maastopyöräilyn johtavaksi keskukseksi.

Levin itäpuolella Taalovaaran alueella on käytössä oleva ulkoilureitti (osa Entisaikain eloa reittiä), joka on tällä hetkellä voimakkaasti eroosion kuluttama. Reitillä on voimassa oleva reittitoimitus ja perustetun reitin leveys on kolme (3) metriä. Taalovaaran pohjois- ja itäpuolella kulkeva ulkoilureitti on erittäin suosittu sulan maan aikana ja se risteää Levin ympärysreitin kanssa. Suosion aiheuttama eroosio on syönyt kunttapinnan polkupohjasta ja esille on tullut kivikkoinen ja juurakkoinen maapohja. Reitti on nykyisessä kunnossa erittäin vaativa.

Reitti erkanee Levin ympärysreitistä Taalovaaran pohjoispuolella Levin ympärystien ylityksen itäpuolella. Reitti nousee loivasti kohti Taalovaaraa ja ylittää kivirakka-alueen vanhoja pitkospuita pitkin. Noin puolivälissä reitti risteää ja tekee piston maisemapaikalle Kellostapulin laelle. Kellostapulilta paluu tapahtuu samaa polkua pitkin takaisin risteykseen mistä reitti jatkuu loivasti alamäkeen kohti etelää ja Levin ympärysreittiä. Reitti yhdistyy ympärysreittiin hieman ennen Sammuntupaa. Reitin yhdistyminen Levin ympärysreittiin alussa ja lopussa mahdollistaa hyvän rengasreitin luomisen lähialueelle. Reitti on myös hyvä lisä Levin ympärysreittiin tarjoten mahdollisuuden kulkea kapeampaa metsäpolkua.

Reitti omaa huomattavan potentiaalin ja on korjattuna erinomainen lisä erityisesti Levin lähialueen retkeilyyn ja maastopyöräilyyn. Alue on maisema-arvoiltaan hyvä ja reitin varrella on alue mihin retkeilyrakenteiden sijoittaminen on järkevää. Reittiä peruskorjaamalla lisätään reitin turvallisuutta sekä laajennetaan käyttäjäryhmää. Alueella on tällä hetkellä huonosti taukopaikkoja retkeilyyn ja reitin puolivälissä olevalle maisemapaikalle soveltuu rakennettavaksi umpikota, wc-tilat sekä puuvarasto. Reitti vastaa tarpeeseen saada Leville helppoja lähialueen kohteita, jotka ovat varustettu taukopaikoilla.

Reittipohjaa parannetaan paikkaavalla sorastuksella ja kivirakentamisella. Vanhat pitkospuut poistetaan ja tilalle rakennetaan kivipolku. Reitille lisätään uudet maalimerkinnät ja opasteet. Kellostapulin maisemapaikalle rakennetaan retkeilyrakenteet; umpikota, wc-tilat sekä puuvarasto.

Reitin pituus on 1,7 kilometriä ja reitti peruskorjataan eroosion mukaan 50-150 cm leveydeltä. Reitin käyttäjäryhmä koostuu patikoitsijoista sekä maastopyöräilijöistä. Kellostapulin ulkoilureitti voidaan ottaa käyttöön ympärivuotisesti.

Liitteenä ulkoilureittisuunnitelman selostusosa sekä ulkoilureitin kartta.

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää asettaa Kellostapulin ulkoilureittisuunnitelman yleisesti nähtäville ulkoilulain 4 §:n mukaisesti. Reittisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisena oleville maanomistajille ja pyydetään paliskunnan lausunto.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 31.08.2022 § 123

 

 

(Lisätietoja: Reittisuunnittelija p. 040 6796 737)

 

Ulkoilureittisuunnitelma on ollut ulkoilulain 4 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 5.7. - 19.7.2022 välisen ajan (14vrk). Suunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin Kittilä-lehdessä, kunnan internetsivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla. Suunnitelmat olivat nähtävillä kunnan internetsivuilla ja kunnan teknisellä osastolla.

 

Nähtävillä olosta ilmoitettiin erikseen suunnitelman asianosaisena

oleville maanomistajille ja pyydettiin lausunto Alakylän paliskunnalta.

 

Suunnitelmaa vastaan oli ulkoilulain mukaisesti mahdollisuus jättää muistutuksia 30 päivän kuluessa nähtävänä olon päättymisestä lukien (18.8.2022 klo 16 mennessä).

 

Määräaikaan mennessä ei jätetty muistutuksia. Myöskään Alakylän paliskunta ei jättänyt suunnitelmasta lausuntoa.

 

Vs.tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi esittää ulkoilureittisuunnitelman vahvistamista ELY-keskukselle.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 13.09.2022 § 362

 

Ulkoilulain 4 §:n mukaan

 

Ulkoilureittisuunnitelman vahvistaa se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella ulkoilureitti tai suurin osa siitä on. Ennen suunnitelman vahvistamista on niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, varattava tilaisuus muistutusten tekemiseen suunnitelman johdosta.

Kunnan on 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa pidettävä suunnitelma nähtävänä 14 päivän aikana. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle osoitettuina toimitettava asianomaiselle kunnalliselle viranomaiselle 30 päivän kuluessa suunnitelman nähtävänä olon päättymisestä lukien. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on kunnan kustannuksellaan kuulutettava siinä järjestyksessä kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi. Lisäksi on, jos se hankaluudetta voi tapahtua, suunnitelman nähtäväksi panemisesta erikseen ilmoitettava maanomistajille ja poronhoitoalueella paikalliselle paliskunnalle, joiden alueen kautta reitti tulisi kulkemaan.

Kunnan on toimitettava jätetyt muistutuskirjelmät omine lausuntoineen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää Kellostapulin ulkoilureittisuunnitelman vahvistamista ELY-keskukselle.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsénin poissa ollessa esittelijänä toimi hallintosäännön 3 §:n mukaisesti hallintojohtaja Sanna Ylinampa.

 

Hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää Kellostapulin ulkoilureittisuunnitelman vahvistamista ELY-keskukselle.

 

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa