Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 360

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 360

13.09.2022

 

Maa-alueen käyttöoikeus Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle korttelikierrätyskokeiluun Akanrovan ja Rakkavaaran osa-alueella 8 (Jutatie ja Ettotie alueella)

 

326/10.00.02/2022

 

Khall 13.09.2022 § 360

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh 040 581 1889)

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä hakee Kittilän kunnalta maa-alueen käyttöoikeutta Akanrovan ja Rakkavaara osa-alueelle 8 (Jutatie ja Ettotie alueelle) koeluontoiseen korttelikierrätyskokeiluun 10 vuoden määräajaksi. Sopimuksen mahdollinen jatkaminen tarkastellaan ennen määräajan päättymistä.

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä on saanut valtionavustusta jätehuoltoa edistävän toiminnan tekemiseen hankkeelle "Kierrätysjärjestelmäkokeilut ja jätehuollon palveluvalikoiman laajentaminen Kittilässä".

 

TAUSTAA:

 

Kierrätystavoitteiden ja valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteisiin pääsemiseksi vaaditaan tehokasta syntypaikkalajittelua. Asumisessa syntyvän jätteen lajittelun tulee olla yksinkertaista ja kierrätysmahdollisuuksien on oltava riittävän lähellä syntypaikkalajittelun onnistumiseksi. Hankkeessa selvitetään jätehuollon palveluvalikoiman monipuolistamisen, syntypaikkalajittelun tehostamisen sekä kierrätyksen edistämisen mahdollisuuksia jätteiden korttelikeräyskokeilujen avulla. Korttelikierrätyksessä asukkaille ei ole olemassa pihassa jäteastiaa, vaan lähistöllä on ekopisteen tapainen korttelikohtainen keräyspiste, jossa kerätään polttokelpoisen jätteen lisäksi myös muita lajiteltuja jätejakeita (esim. lasi ja metalli) syväkeräyssäiliöihin. Piste palvelee paria kymmentä taloutta ja ne sijoitetaan paikkaan, jonka ohi ihmiset liikkuvat päivittäin. Mahdollisen kierrätyksen tehostumisen lisäksi korttelikeräys vähentää jäteautojen liikkumista asutuksen keskellä kapeilla teillä.

 

Hankesuunnitelman mukaan korttelikeräyskokeilussa on kaksi aluetta, toinen vapaa-ajan asuntojen alueella ja toinen vakituisen asutuksen alueella.

 

Vapaa-ajan asuntojen alueen kokeilu on hankesuunnitelman mukaan tarkoituksena toteuttaa Rakkavaaran osa-alueelle 8, Jutatien ja Ettotien alueelle. Keräyspiste tulisi sijoittumaan asemakaavassa osoitetulle E-1 alueelle (Alueellista jätteiden keräilyä varten varattu alue), joka soveltuu ko. toiminnalle. Keräyspisteen toimintaa varten tarvittava aluevaraus on 1100 m2.

 

Vakituisen asutuksen kokeilu on tarkoitus toteuttaa Akanrovan asemakaavan ns. Juolurovan alueelle. Keräyspiste tulisi sijoittumaan Juolurovantien alkupäähän asemakaavassa osoitetulle VR-alueelle (Retkeily - ja ulkoilualue). Keräyspisteen sijoittamiseksi tullaan hakemaan poikkeuslupa, koska toiminta poikkeaa asemaakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta. Keräyspisteen toimintaa varten tarvittava aluevaraus on 650 m2

 

Karttaliitteet esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Hakemus oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää myöntää Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle maankäyttöoikeuden noin 1100 m2:n suuruiseen alueeseen kiinteistöstä Rakkakangas 261-409-38-281 ja noin 650 m2:n suuruiseen alueeseen kiinteistöstä Akanrova 261-409-6-197 hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen seuraavin ehdoin:

 

1) käyttöoikeuden voimassaoloaika on 10 vuotta (1.9.2022 - 30.8.2032).

 

2) käyttöoikeudesta peritään korvausta 100 €/vuosi/alue. Korvaus peritään etukäteen koko käyttöoikeusajalta (1000 €/alue) vuoden 2022 aikana.

 

3) käyttöoikeuden mahdollinen jatkaminen tarkastellaan ennen voimassaoloajan päättymistä.

 

4) maankäyttöoikeuden haltija hakee kustannuksellaan tarvittavat viranomaisluvat, vastaa alueen siisteydestä ja kunnossapidosta sekä siistii alueen käyttöoikeuden voimassaoloajan päätyttyä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa