Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 184

24.05.2022

Kunnanvaltuusto

§ 54

20.06.2022

 

Kiinteistön Stinanniitty ostaminen, lisämääräraha

 

182/10.00.02/2022, 250/02.02/2021

 

Khall 24.05.2022 § 184

 

 

Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Kittilän kunta on hakenut kunnanhallituksen päätöksellä 9.11.2021 § 486 ELY-keskusten ympäristöavustusta Kittilän kirkonkylän tulvasuojelun vaiheen II jatko-osalle, välille Pääskylänniemi-Kt79-Ollilanojantie. Hakemuksen mukainen hankkeen kokonaiskustannus on 600 000 €. ELY-keskus on päätöksellään 3.3.2022 myöntänyt kunnalle avustusta 300 000 €, kuitenkin enintään 50 % avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Avustettavan hankkeen toteuttamisaika on 24.11.2021-31.12.2023. Jos avustettavaa hanketta ei ole aloitettu hankesuunnitelmanmukaisesti 15.9.2022 mennessä, päätös peruuntuu, eikä hankkeeseen myönnettyä määrärahaa voi enää hakea maksuun.

 

Ramboll on laatinut edellä mainitun tulvapenkereen rakennussuunnitelman. Tulvapenkereen rakennussuunnitelmat on huomioitu vireillä olevassa kirkonkylän asemakaavamuutoksessa, jota koskeva valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 10.3.-31.3.2022.

 

Kiinteistö Stinanniitty * * * * * * * *, joka sisältää voimassa olevassa asemakaavan korttelin 156 tontin 2 (AO), jäi kokonaisuudessaan tulvan alle kevään 2005 suurtulvassa. Suunniteltu tulvapenger halkaisee kiinteistön 261-405-42-34 eikä vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa ole kiinteistön alueelle voitu osoittaa enää tarkoituksenmukaista rakentamiseen soveltuvaa tonttia. Vireillä olevassa asemakaavamuutosta koskevassa kaavaluonnoksessa kiinteistö on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL) ja alueen osaksi, johon saa sijoittaa tulvapenkereen(rl). Näin ollen kaavamuutoksessa asemakaavan AO-tontti muuttuisi yleiseksi alueeksi (VL). Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta on oikeutettu tai maanomistajan vaatiessa velvollinen lunastamaan asemakaavan mukaiset yleiset alueet.

 

Kiinteistön omistaja on tarjonnut kiinteistöään kunnan ostettavaksi.

Kunta ja kiinteistön omistaja ovat neuvotelleet kiinteistökaupasta. Kiinteistön omistaja on ostanut kiinteistön * * * * €:n kauppahinnalla 26.5.2003. Kiinteistön omistaja on tarjoutunut myymään kiinteistön kunnalle ostamallaan hankintahinnalla elinkustannusindeksillä tarkistettuna eli 20 000 euron kauppahinnalla. Kiinteistörekisterin mukaan kiinteistön pinta-ala on 0,3360 ha.

 

Kartat kiinteistöstä kokouksen oheismateriaalina.

 

Vuoden 2022 talousarvion investointiosan Kiinteä omaisuus, maanhankinnan kustannuspaikalle (90000) varatusta 300 000 €:n määrärahasta on jäljellä 12 000 €, joten asia saatetaan kunnanvaltuuston päätettäväksi.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kiinteistö Stinanniitty* * * * * * * * ostetaan 20 000 euron kauppahinnalla ja että kunnanvaltuusto myöntää kauppaan maanhankinnan kustannuspaikalle (90000) 8 000 euron lisämäärärahan, joka katetaan kassavaroilla.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 20.06.2022 § 54

 

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen ja päätti, että kiinteistö Stinanniitty * * * * * * * * ostetaan 20 000 euron kauppahinnalla ja että kunnanvaltuusto myöntää kauppaan maanhankinnan kustannuspaikalle (90000) 8 000 euron lisämäärärahan, joka katetaan kassavaroilla.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa