Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 29

25.05.2022

Kunnanhallitus

§ 202

07.06.2022

Kunnanvaltuusto

§ 55

20.06.2022

 

Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisen lastenvalvojan viran perustaminen

 

104/01.01.00/2020

 

Sotelk 25.05.2022 § 29

 

 

(Lisätietoja: vs. perusturvajohtaja, puh. 040 8476 526)

 

Tunturi-Lapin kunnat (Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio) ja Pello ovat tehneet vuosia yhteistyötä arkityössä asiakastasolla sekä alueellisessa sosiaalipäivystyksessä. Kunnat ovat aiemmilla päätöksillään perustaneet yhdessä lastenvalvojan määräaikaisen viran 31.12.2022 asti. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen ja kaikki tuolloin virassa ja toimessa olevat työntekijät siirtyvät lain nojalla hyvinvointialueen palvelukseen.

 

Tällä hetkellä olemassa oleva määräaikainen lastenvalvojan virka päättyy 31.12.2022, joten alueen palveluiden turvaamiseksi on tarpeen tehdä järjestelyjä tulevaisuuden varalle. Esitetyssä järjestelyssä on konsultoitu Lapin hyvinvointialueen vastuuvalmistelijoita. Kuntien toimivallassa ovat kuluvan vuoden aikana tehtävät virkaratkaisut, myös vakituisen lastenvalvojan viran perustaminen. Edelleen kunnat voivat päätöksellään täyttää kyseisen viran toistaiseksi julkisen haun kautta tai määräaikaisesti palveluiden järjestämisvastuun muutoksen ja palveluiden mahdollisen uudelleen järjestelyn perusteella. Kuntien sosiaalihuollosta vastaavien viranhaltijoiden kesken on keskusteltu tulevan, toistaiseksi voimassa olevan viran vakituisesta täyttämisestä. Kuntien yhteisessä määräaikaisessa virassa on tällä hetkellä viranhaltija vuoden 2022 loppuun asti.

Lastenvalvojan tehtävä on sosiaalihuoltolain 14 ja 27 §:n perusteella kunnille annettu tehtävä: kunnallisina sosiaalipalveluina on huolehdittava adoptioneuvonnan, perheasioiden sovittelun, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen vahvistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien tehtävien sekä päätösten täytäntöönpanossa toimitettavaan sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden ja lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian tuomioistuinsovitteluun kuuluvien asiantuntijapalveluiden, isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvien tehtävien järjestämisestä sen mukaan kuin niistä lisäksi erikseen säädetään: adoptiolaissa (22/2012), avioliittolaissa (234/1929), laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983), isyyslaissa 11/2015, lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975) sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetussa laissa.

 

Kuntalain 53 §:n mukaan kunnat voivat perustaa yhtäpitävillä päätöksillä yhteisiä virkoja. Viranhaltija on virkasuhteessa kaikkiin kyseisiin kuntiin. Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteinen lastenvalvoja toimii virkavastuulla sen kunnan alaisuudessa, jonka kuntalaisia koskevia sopimuksia ja päätöksiä hän on tekemässä. Kunkin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin huolehtii tarvittavan ratkaisuvallan delegoimisesta kuntien yhteiselle lastenvalvojalle.

 

Tunturi-Lapin ja Pellon yhteisen lastenvalvojan virkatehtäviin kuuluisi elatussopimusten, huolto- ja tapaamissopimusten sekä isyysasiakirjojen valmistelu ja päättäminen sekä myös osallistuminen päävastuullisena olosuhdeselvitysten tekemiseen sekä lisäksi lasten ja vanhempien valvottujen tapaamisten valmistelu ja niistä päättäminen. Lisäksi lastenvalvojan tehtäviin kuuluu huolto- ja tapaamisasioiden sovittelu ja täytäntöönpano sekä perheasioiden sovittelu. Adoptioneuvontaa voi lastenvalvoja joko antaa itse tai antaa palveluun maksusitoumuksen asiakkaan kotikunnan käytännön mukaisesti. Asiakkaan kotikunta kustantaa adoptioneuvonnan.

 

Kuntien yhteisen lastenvalvojan kelpoisuusehdot määräytyvät lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 §:n mukaan ja virkaan valittavan on toimitettava työnantajalle nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 2 §:n mukaisesti itseään koskeva rikosrekisteriote. Kuntien yhteisen Lastenvalvojan viran tehtäväkohtainen palkka oli vuoden 2022 helmikuussa 3850 €/kk. Virassa maksetaan parhaillaan käynnissä olevien sopimusneuvotteluiden mukaiset korotukset ja muutoinkin virassa noudatetaan Sote-sopimuksen ehtoja. Palkka ja oheiskustannukset jaetaan vuoden 2022 aikana kuntien kesken suhteutettuna kuntien alaikäisen väestön määrään erillisen, voimassa olevan sopimuksen mukaan. 1.1.2023 alkaen kustannukset ovat Lapin hyvinvointialueen kustannuksia, eikä erillistä kustannustenjakosopimusta tarvita.

Kittilän kunnan hallintosäännön 41 §:n mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

 

Kyseinen virka täytetään julkisella hakumenettelyllä. Virka siirtyy 1.1.2023 alkaen Lapin hyvinvointialueen viraksi ja viran hoitaja Lapin hyvinvointialueen viranhaltijaksi. Viranhaltijan työnantajavelvoitteista vastaa Kittilän kunta 31.12.2022 saakka.

Vs. perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Pellon kuntien yhteisen, toistaiseksi voimassaolevan lastenvalvojan viran perustamista 1.10.2022 alkaen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

Khall 07.06.2022 § 202

 

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 20.06.2022 § 55

 

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa