Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 183

24.05.2022

Kunnanvaltuusto

§ 53

20.06.2022

 

Kittilän kunnan ja yksityishenkilön välinen maankäyttösopimus, Levin Ahvenjärven asemakaava

 

204/10.02.03/2016

 

Khall 24.05.2022 § 183

 

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)

 

Kittilän kunta ja * * * * * * * * * * * * ovat allekirjoittaneet 1.6.2018 kaavoituksen käynnistämissopimuksen kiinteistölle * * * * * * * * * * * *, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt 13.8.2019 § 211.

 

Sopimusalueelle on laadittu 27.4.2022 päivitetty asemakaavaehdotus. Asemakaavassa sopimusalueelle osoitetaan loma-asuntojen korttelit 1502, 1503, 1504,1505, 1508, 1509, korttelin 1510 tontit 3 ja 4, tontit 1 ja 2 osittain sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita (VU), venesatama / venevalkama alue (LV) ja katualueita. Asemakaavaehdotuksen tarkoituksena on osoittaa sopimusalueelle lisärakennusoikeutta yhteensä 4660 kerrosneliömetriä.

 

Levin Ahvenjärven asemakaavan tässä vaiheessa on tarpeellista tehdä kunnan ja maanomistajien väliset maankäyttösopimukset. Kittilän kunnan ja * * * * * * * * * * * * * välille on laadittu maankäyttösopimusluonnos.

 

Sopimuksessa maanomistaja sitoutuu osallistumaan kaavoituksesta, muusta suunnittelusta ja yhdyskuntatekniikan (kadut, tiet, ulkovalaistus, puistot, pysäköintialueet, ulkoilualueet, ulkoilureitit, moottorikelkkareitit yms.) samoin kuin yleisten palveluiden kehittämisestä aiheutuneisiin tai vastaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin suorittamalla kunnalle 486 848 euroa.

 

Maanomistaja on esittänyt suorittavansa osan osallistumiskorvauksesta luovuttamalla noin 144 hehtaarin määräalan kiinteistöstä * * * * * * * * * * *. Määräala käsittää kiinteistön asemakaavan kuulumattomat alueet. Maanomistajan esittämät määräala ovat Levin ympäristön osayleiskaavassa retkeily- ja ulkoilualueita sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). Kittilän metsänhoitoyhdistys on laatinut luovutettaville alueille arvion metsämaan arvosta, tämän arvion pohjalta luovutettavien määräalojen arvoksi on määritetty 398 763 euroa, joka on 88 085 euroa pienempi kuin maanomistajan osallistumiskorvaus. Erotuksen maanomistaja suorittaa rahana, kun asemakaava-alueen kadut ovat pääosin rakennettu kantaville kerroksille ja ovat liikennöitävässä kunnossa. Tämän toisen osan vakuudeksi maanomistaja toimittaa 88 085 euron omavelkaisen pankkitakauksen tai tilivarojen panttaussitoumuksen.

 

Maankäyttösopimusluonnos ja laskelma määräalojen arvosta oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kittilän kunnan ja * * * * * * * * * * * * * välisen maankäyttösopimuksen. Sopimusluonnokseen voidaan tehdä tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 20.06.2022 § 53

 

Päätös:

Valtuutettu Sirkka Hangsvaara palasi kokoukseen tätä asiaa käsiteltäessä klo 16.25.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen ja hyväksyi Kittilän kunnan ja * * * * * * * * * * * * * välisen maankäyttösopimuksen.

Sopimusluonnokseen voidaan tehdä tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa