Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.04.2022/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 66

29.04.2022

 

Lausunto Väylävirastolle maanteiden toiminnallisen luokituksen päivitystä koskevasta arviomuistiosta

 

152/08.00.00/2022

 

Teknlk 29.04.2022 § 66

 

(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)

 

Kittilän kunta tekninen osasto on tehnyt lausuntoesityksen 20.4.2022 koskien Maanteiden toiminnallisen luokituksen päivitystä koskevasta arviomuistiosta. Lausuntojen antamisen takaraja on 13.5.2022. Kokonaisuudessaan lausunto pyyntö löytyy osoitteesta: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ae702718-88cd-4b53-9c4a-a32694acc433

 

Toiminnallisten luokitusten päivitysten arviomuistion tausta: "Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021-20321 (Liikenne 12 -suunnitelma) huhtikuussa 2021 ja antanut suunnitelman selontekona eduskunnalle. Liikenne 12 -suunnitelmassa toimenpiteenä on, että liikenne- ja viestintäministeriön johdolla päivitetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain edellyttämä maanteiden toiminnallinen luokitus vastaamaan nykytarpeita ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita vuoden 2022 loppuun mennessä. Suunnitelman mukaan tässä yhteydessä tarkastellaan erityisesti maantie- ja yksityistieverkkojen rajapintoja yksityisteiden yhteiskunnallinen merkitys huomioiden sekä maanteiden ja katuverkon rajapintoja. Päivitys tehdään suunnitelman mukaan yhteistyössä kuntien ja yksityistietoimijoiden kanssa."

 

Yhteenvetona arviomuistion teemana on valtateiden ja kantateiden toimintaluokkien (hoitoluokkien) määrittely. Nykyiset hoitoluokat perustuvat yleisistä teistä annettuun asetukseen ja liikenneministeriön valta- ja kantateistä vuosina 1992-93 tekemiin päätöksiin, ei lakiin. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmä suunnitelmassa vuosille 2021-2032 ei esitetä yhtään toimintaluokan nostoa kantateillä. Tämän vuoksi Kittilän kunnan teknisen osaston näkemyksen mukaan kunnan etujen vuoksi olisi tärkeää esittää kantatie 79 otettavaksi mukaan tiesuunnitelmaan, jolloin hoitoluokan nostaminen välillä Rovaniemi - Levi olisi mahdollista saada toteutumaan.

 

Liitteenä Kittilän kunnan vastaukset maanteiden toiminnallisen luokituksen päivitystä koskevaan arviomuistioon.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää vastata lausuntopyyntöön liitteenä olevan lausunnon mukaisesti.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa