Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.04.2022/Pykälä 67

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 67

29.04.2022

 

Ulkoilureitti Immelin ihailu (5E2) /reittimuutos ja aita

 

156/10.03.01/2022

 

Teknlk 29.04.2022 § 67

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko p. 040 581 1889)

Kunta on laatinut ulkoilureittisuunnitelman Immelin ihailu (5 E - ulkoilureitin osan 2), jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 25.6.2007 ja Lapin ympäristökeskus on vahvistanut 29.10.2007. Ulkoilureittitoimitusta koskeva hakemus on kirjattu saapuneeksi Lapin maanmittaustoimistoon 5.2. 2008 ja toimitusmääräys on annettu 4.3.2008.

Ulkoilureittitoimituksen (TN 2008-269047) alkukokous on pidetty 10.6.2009 ja loppukokous 10.3.2011. Ulkoilureitti on rekisteröity kiinteistörekisteriin 13.4.2011.

Ulkoilureitin Immelin ihailu (5E2) käyttötarkoitus on patikointipolku, reitin leveys on 3 m ja pituus noin 1 km. Lisäksi reittiin kuuluu kolme liitännäisaluetta (taukopaikkaa/levähdysaluetta) kooltaan 40 m x 40 m, 6 m x 6 m ja 6 m x 3 m).

Ulkoilureitin sijainti on määritetty reittisuunnitelmassa ja selkeät muutokset reitin sijaintiin edellyttävät sopimusta tai uutta reittisuunnitelmaa. Reittitoimituksessa reitin pitäjän edustaja ja kiinteistöjen * * * * * * * * * * * * * * * edustaja ovat sopineet, että ulkoilureittisuunnitelman mukaista reittioikeutta siirretään em. kiinteistöjen alueella hieman länteen päin.

Ulkoilureittioikeudet (patikointipolku ja taukopaikat 3 kpl) on perustettu osittain maastossa olevalle polulle ja osittain rakentamattomalle alueelle.

Maastossa olemassa oleva ja vuosikymmeniä käytössä ollut vanha ns. karjapolku poikkeaa noin 400 metrin pituudelta kiinteistöjen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * alueella ulkoilureittisuunnitelmassa ja reittitoimituksessa määritellystä sijainnista. Poikkeama em. matkalla on likipitäen 20-50 metriä.

Kunnanvaltuusto on päättänyt ulkoilureittisuunnitelman hyväksymispäätöksessään, että Kaivolan pihapiiriin reitiltä meno estetään siistillä aitarakenteella ja hyvällä opastuksella.

Ulkoilureitti on käytössä ympärivuotisesti ja reittiä käyttävät sekä patikoitsijat että maastopyöräilijät. Lisäksi reitin käyttäjämäärät ovat kasvaneet. Myös reitiltä oikaisut pihapiirien kautta ovat valitettavasti lisääntyneet ja aiheuttavat pihapiireille haittaa.

Kiinteistöjen* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * omistajilta on tullut kuntaan runsaasti palautetta ulkoilureitin käyttäjien kulkemista heidän piha-alueidensa läpi. Valtuuston hyväksymässä reittisuunnitelmapäätöksessä on päätetty aidan rakentamisesta kulun estämiseksi kiinteistöjen * * * * * * * ja * * * * * * * pihapiireihin. Nykyään sama ongelma koskee myös kiinteistöjen * * * * * * * ja * * * * * * * pihapiirejä.

Kiinteistöjen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * omistajien kanssa on neuvoteltu ulkoilureittitoimituksessa perustetun ulkoilureittioikeuden määräaikaisesta muuttamisesta 10 vuoden määräajaksi noin 350 metrin osalta siten, että ulkoilureitti sijoittuu maastossa reittikäytössä olevalle polulle sekä aidan rakentamiseksi edellä mainitun reitin läheisyyteen. Aidan rakentaminen ulotetaan myös kiinteistön * * * * * * * alueelle.

Kiinteistönomistajat ovat hyväksyneet esitetyn reittimuutoksen ja aidan rakentamisen. Ennen rakentamista kunnan ja kiinteistönomistajien välillä allekirjoitetaan asiaa koskeva maankäyttösopimus.

Kokouksen oheismateriaalina maankäyttösopimusluonnos ja karttaliite

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy esittelytekstissä mainitun ulkoilureitti Immelin ihailu (5E2) koskevan määräaikaisen (10 v.) reittimuutoksen ja aidan rakentamisen sekä sitä koskevan maankäyttösopimusluonnoksen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa