Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 236

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 142

26.04.2022

Tekninen lautakunta

§ 75

31.05.2022

Kunnanhallitus

§ 203

07.06.2022

Kunnanhallitus

§ 236

21.06.2022

 

Valtuustoaloite/Kunnan tontinmyynnin edistäminen

 

134/07.02.01/2022

 

Khall 26.04.2022 § 142

 

 

Valtuutettu Marita Toivanen jätti valtuuston kokouksessa 11.4.2022 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Kittilän kunnan kotisivuilla on tällä hetkellä myytävänä noin sata omakotitalo- ja lomatonttia. Niistä alle kymmenen on kirkonkylällä ja loput Levillä. Tonttien yhteenlaskettu hinta on noin kuusi miljoonaa euroa. Vireillä olevat asemakaavahankkeet kirkonkylän ja Levin alueella lisäävät kunnan tonttivarantoa runsaasti. Käynnissä oleva uuden koulun rakentaminen on kunnan historian kallein investointi, yli 15 miljoonaa euroa. Kunnan talouden kannalta on tärkeää, että kaavoitetut tontit saadaan mahdollisimman pian myytyä, eikä raha niin sanotusti makaa maassa.

 

Esitämme, että tonttien markkinointia tehostetaan siten, että alueille, joilla kunnalla on useita tontteja myytävänä, pystytetään mainoskyltit. Lisäksi tontteja tulee mainostaa digitaalisilla mainospaikoilla Levillä ja kirkonkylässä vanhan kunnantalon valotaululla. Myytäviä tontteja tulee markkinoida aktiivisesti myös somekanavilla."

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimialan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 31.05.2022 § 75

 

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko p. 040 5811 889)

 

Kunnan myynnissä olevat tontit ovat jatkuvassa myynnissä kunnan nettisivuilla, josta löytyvät myös tonttien yksilötiedot kaavamääräyksineen ja rakennustapaohjeineen.

 

Kunnan tonttimarkkinointia on toteutettu useiden vuosien ajan kesätapahtumien mainostamisen yhteydessä useissa paikallisissa ja alueellisissa matkailijoille jaossa olevissa kesä- ja teemalehtinumeroissa ja joka toteutetaan myös kesällä 2022.

Kittilän kunnan Facebookissa on markkinoitu kunnan tontteja ja tonttimarkkinointia tullaan tekemään kunnan some-kanavissa säännöllisesti kesästä 2022 alkaen. Lisäksi viime vuosien aikana on ollut valtakunnallisissa julkaisuissa ja nettibannerimainontana tonttien markkinointikampanjoita.

 

Kunta hyödyntää kesästä 2022 alkaen kirkonkylällä sijaitsevaa Arinan näyttötaulua tonttimarkkinoinnissa ja kesäkaudelle 2022 on sovittu tonttien markkinoinnista Levi Golfin tiloissa.

 

Levin ns. liikenneympyrän led-taulussa pyörivä tonttimainos on kunnalle ilmainen (perustuu taulun maanvuokrasopimuksen ehtoihin). Sen lisäksi viime vuonna kunnalle tarjottiin myös mainostilaa 1.1.-30.4.) Levin diginäytöiltä 3 kpl + jättitaulu, spotin pituus 10 sek. Mainostilaa ei kuitenkaan otettu, koska se olisi vienyt lähes kokonaan viestinnän budjetin ilmoituskuluihin varatut määrärahat.

 

Mainoskylttien (noin 100 kpl) toteuttaminen tonteille, on niistä arvioitu hyöty ja aiheutuvat kustannukset huomioiden, epätarkoituksenmukaista. Kylteistä aiheutuvat valmistuskustannukset (materiaali- ja työkustannukset) sekä niiden jatkuvat kunnossapitokustannukset (kesä ja talvi) nousevat väkisin korkeaksi. Kylttien jatkuva hyvä ylläpito sitoisi myös kunnan vähäisiä mittauspuolen henkilöstöresursseja.

 

Kunta on kokeillut tonttien markkinointikeinona Levillä 1990 - luvun loppupuolella tonteille asennettuja tonttikohtaisia mainoskylttejä. Aikaa myöden kyltit haalistuivat, vettyivät sekä olivat monesti talvella kuuran ja lumen peittämiä. Tonttikylteistä tuli myös ajan saatossa kuntaan negatiivista palautetta niiden kunnon johdosta.

 

Kunnalla tulee olla jatkuva riittävä vähintään 3- 5 vuoden tonttivaranto, jotta tonttitarjontaa on eri käyttäjäryhmille ja että tonttien hintataso pysyy vakaana.

 

Tonttien myyntitulot vuosina 2001-05/2022 ovat olleet yhteensä noin 27 000 000 €.

 

Tontinmyynnin käyntikorttina ja markkinointikeinona voidaan pitää alueen riittävän korkealaatuista ympäristörakentamista, katujen ja reittien rakentamista sekä niiden hyvästä kunnossapidosta huolehtimisesta.

Unohtaa ei sovi myöskään luonnon vetovoimatekijöiden vaalimista.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi aloitteen johdosta ilmoittaa aloitteen tekijöille, että kunta on jo tänä vuonna tehostanut tonttien markkinointia edellä kerrotulla tavalla. Jatkossa tonttien markkinointia tullaan edelleen tehostamaan digitaalisesti ja kunnan some-kanavien kautta. Tonttien mainoskyltit eivät ole kustannustehokkaita markkinoinnin toimintatapoja.

Päätös asiasta saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Asko Jussila esitti, että lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää aloitteen johdosta pystyttää mainoskyltit niille alueille joissa kunnalla on useampia tontteja myytävänä. Leena Kinnunen kannatti esitystä.

 

Lautakunnan puheenjohtaja Kai Jussila totesi, että on tehty teknisen johtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

 

Ne jotka kannattavat teknisen johtajan esitystä, äänestävät "JAA".

Ne jotka kannattavat Asko Jussilan esitystä, äänestävät "EI".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) JAA-ääntä ja kaksi (2) EI-ääntä.

 

JAA-ääniä antoivat Jussila Kai, Jauhojärvi Pirkko, Marttila Outi, Mäkitalo Jussi, Mäntymaa Vuokko ja Niva Jukka. EI-ääniä antoivat Kinnunen Leena ja Jussila Asko.

 

Puheenjohtaja totesi teknisen johtajan esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

__________

 

Khall 07.06.2022 § 203

 

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja aloitteen johdosta ilmoittaa aloitteen tekijöille, että kunta on jo tänä vuonna tehostanut tonttien markkinointia lautakunnan pykälässä kerrotulla tavalla. Jatkossa tonttien markkinointia tullaan edelleen tehostamaan monipuolisin keinoin, mm. digitaalisesti ja kunnan some-kanavien kautta.

 

Kunnanhallitus saattaa päätöksen asiasta tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Marita Toivanen esitti jäsen Paula Nevalaisen kannattamana, että kunnanhallitus päättää aloitteen johdosta pystyttää mainoskyltit niille alueille, joissa kunnalla on useampia tontteja myytävänä.

 

Koska kunnanjohtajan esityksestä oli tehty poikkeava kannatettu esitys, totesi puheenjohtaja Pekka Rajala, että asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtajan esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, jossa kunnanjohtajan esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Marita Toivasen esitystä kannattavat EI.

 

Kunnanhallitus hyväksyi äänin 5 (Nevalainen Paula, Rajala Pekka, Salonen Tarmo, Toivanen Marita ja Veltheim Saana) -4 (Jauhojärvi Pirkko, Mäkitalo Jussi, Nikkinen Jouko ja Ylläsjärvi Esa) Marita Toivasen esityksen, jonka mukaan kunnanhallitus päättää aloitteen johdosta pystyttää mainoskyltit niille alueille, joissa kunnalla on useampia tontteja myytävänä.

__________

 

Khall 21.06.2022 § 236

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus saattaa päätöksen Khall 7.6.2022 § 203 tiedoksi valtuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa