Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 237

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 56

02.02.2021

Tekninen lautakunta

§ 44

11.03.2021

Tekninen lautakunta

§ 74

31.05.2022

Kunnanhallitus

§ 237

21.06.2022

 

Valtuustoaloite/Linja-autopysäkki Alakylään

 

425/10.03.01/2020

 

Khall 02.02.2021 § 56

 

 

Valtuutettu Jukka Poti jätti valtuuston kokouksessa 14.12.2020 Kokoomuksen ja OMK:n valtuustoryhmien puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Linja-autopysäkki Alakylään

 

Alakylästä on aina puuttunut linja-autopysäkki Rovaniemen suuntaan meneviltä. Nyt Rovaniemen suuntaan menevät koululaiset ja muut kulkijat joutuvat odottamaan linja-autoa säiden armoilla.

 

Linja-autopysäkin rakentamisen kunta pystyy toteuttamaan omin voimavaroin, eikä syksyllä tehdyn päätöksen mukaan ylläpitokustannuksetkaan ole mahdottoman isot.

 

Kittilään tulija sekä ohikulkija valitsee usein reitikseen Rovaniementien. Alakylä on Kittilän isoimpia mainoksia Rovaniemen suunnasta tultaessa. Katetulla bussipysäkillä odottava lapsi luo välittävämmän kuvan kunnan toiminnasta, kuin vesi- tai lumisateessa seisova lapsi."

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniseen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 11.03.2021 § 44

 

 

Lapin Ely-keskus on luopunut vähiten liikennöitävien alueiden linja-autopysäkkien odotuskatoksista. Kuuden linja-autopysäkin osalta Kittilän kunta on ottanut ne vastuulleen. Kunta on tehnyt edelleen sopimukset em. kuuden katoksen hoidosta kyläkuntien kanssa. Kunnalla ei ole itsellään omassa hoidossaan odotuskatoksia, kunta on avustanut rahallisesti hoidossa.

Alakylän linja-autopysäkkien odotuskatosten tarveharkinta tulisi ensisijaisesti selvittää Ely-keskuksen toimesta. Mikäli Alakylän liikennemäärät eivät täytä odotuskatosten Ely:n ylläpitorajaa niin tämän jälkeen tulisi harkittavaksi Alakylän kyläyhdistyksen tai vastaavan hoitoon rakennettava odotuskatos.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää pyytää Lapin Ely-keskukselta selvitystä edellytyksistä rakentaa Alakylän linja-autopysäkkien odotuskatos/-katokset Ely:n toimesta.

 

Päätös:

Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

__________

 

Teknlk 31.05.2022 § 74

 

 

 

(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862532)

 

 

 

Kittilän kunnan tekninen osasto on pyytänyt asiasta lausuntoa Lapin ELY-keskukselta 11.2.2022 , kun vastausta ei tullut lausuntopyyntö osoitettiin Ely-keskuksen aloitejärjestelmään 5.4.2022. Kittilän kunta on vastaanottanut ELY-keskuksen lausunnon 13.5.2022.

 

 

Liitteinä Lapin ELY-keskukselta saatu lausunto, sekä oheismateriaalina kunnanhallituksen asiaa koskeva 20.11.2018 § 409 päätös bussipysäkkien katoksista.

 

Lausunnossaan ELY-keskus ilmoittaa, että se ei katso katosta tarpeelliseksi. ELY-keskus kuitenkin katsoo, että Kittilän kunta voi saada luvan rakentaa katoksen omana työnään, sekä vastaten kustannuksista ja kunnossapidosta. Tästä täytyy kuitenkin tehdä oma hakemus, oma sopimus ja suunnitelmat.

 

 

Kittilän kunnalla ei ole tällä hetkellä ELY-keskuksen alueella yhtään katosta oman kunnossapidon/ylläpidon piirissä, mutta toimii erikseen sovittujen katosten Molkojärvellä, Rauhalassa ja Tepastossa omistajana, joista on tehty erikseen kunnossapito sopimukset kyläyhdistysten kanssa, kunta on maksanut 300 €/vuosi avustusta kyläyhdistyksille kunnossapitoon. Myös näissä tapauksissa kunta on sopimussuhteessa ylläpidon osalta Lapin ELY-keskukseen, vaikka ylläpito on erillisellä sopimuksella annettu kyläyhdistyksille. Sopimukset on tehty vuonna 2019. Könkään kyläyhdistys ei ole allekirjoittanut sopimusta ja näin ollen sopimuksessa mainittuja Könkään bussipysäkkejä ei ole otettu kunnan omistukseen. Yhdenvertaisuus periaatteen vuoksi kunta ei ole ottanut muita pysäkkejä hallintaansa, vaan pysäkit joille ei ole löytynyt kunnossapitäjää on annettu purkaa Lapin ELY-keskuksen toimesta.

 

 

 

Kunnan ja Ely:n välinen sopimus linja-autopysäkeistä on allekirjoitettu 20.3.2019. Sopimuksessa määritellään pysäkkien vastuut ja velvollisuudet ylläpitäjälle ja omistajalle. Sopimus on oheismateriaalina.

 

 

 

Alakylässä on katoksellinen linja-autopysäkki pohjoiseen meneville jota ylläpitää Ely-keskus.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunta ei lähde rakentamaan linja-autopysäkkiä Alakylään Rovaniemen suuntaan liikennöiville, perusteena Ely-keskuksen tekemä tarveselvitys. Päätös asiasta saatetaan tiedoksi aloitteen tekijöille ja kunnanvaltuustolle. Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Leena Kinnunen esitti, että kunta rakentaa omana työnään kyseisen katoksen ja toimii Elyn edellyttämällä tavalla luvituksen suhteen, jos Alakylän kyläyhdistys tekee kunnan kanssa sopimuksen kunnossapidosta. Asko Jussila kannatti esitystä.

 

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Leena Kinnusen esityksen.

 

__________

 

Khall 21.06.2022 § 237

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää, että kunta rakentaa omana työnään linja-autopysäkin katoksen Alakylään ja toimii ELY:n edellyttämällä tavalla luvituksen suhteen, jos Alakylän kyläyhdistys tekee kunnan kanssa sopimuksen kunnossapidosta.

 

Päätös asiasta saatetaan tiedoksi aloitteen tekijöille ja kunnanvaltuustolle.

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa