Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 235

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 235

21.06.2022

 

Edustajan täydennysvaali Tunturi-Lapin maaseutulautakuntaan

 

272/00.00.01/2021

 

Khall 21.06.2022 § 235

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Antti Jämsén, puh.040 653 0774)

 

Edesmennyt Matti Pääkkölä on toiminut Enontekiön, Kittilän ja Muonion kuntien yhteisen maaseutulautakunnan/Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan varsinaisen jäsenen Juha Hettulan henkilökohtaisena varajäsenenä, minkä vuoksi kunnanvaltuuston tulee suorittaa täydennysvaali.

 

Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja kuntalain 32 §:ssä toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.

Enontekiön, Kittilän ja Muonion kuntien maaseutuhallinnon tehtävät on järjestetty 1.1.2013 lukien yhteistoimintasopimuksella. Sopimuksen mukaan Muonion kunta toimii maaseututehtävien hoitajana ja palvelujen järjestäjänä isäntäkuntana.

 

Sopimuksen 3. kohdan mukaan isäntäkunnan kunnanhallituksen alaisuudessa toimii sopijakuntien yhteinen maaseutulautakunta kunnallisena toimielimenä. Isäntäkunnan (Muonio) kunnanvaltuusto valitsee seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Jäseniksi valittavista henkilöistä kaksi (2) edustaa Muonion kuntaa, kaksi (2) edustaa Enontekiön kuntaa ja kolme (3) edustaa Kittilän kuntaa. Enontekiön ja Kittilän kuntia edustavat jäsenet ja varajäsenet nimeää omalta osaltaan Enontekiön ja Kittilän kuntien kunnanvaltuustot ja valinnat suoritetaan valtuustokausittain.

Enontekiön ja Kittilän kuntia edustavien jäsenten nimeämisen yhteydessä nimetään myös lautakunnan puheenjohtajaksi ja 1. varapuheenjohtajaksi valittavat henkilöt siten, että kunkin valtuustokauden kahtena ensimmäisenä vuotena puheenjohtajana toimii Kittilän kunnan nimeämä jäsen ja 1. varapuheenjohtajana Enontekiön kunnan nimeämä jäsen. Kunkin valtuustokauden kolmantena ja neljäntenä vuotena puheenjohtajana toimii vuorostaan Enontekiön kunnan ja 1. varapuheenjohtajana Kittilän kunnan nimeämä jäsen.

 

Lisäksi isäntäkunta valitsee lautakunnalle 2. varapuheenjohtajan koko valtuustokaudelle Muonion kuntaa edustavista jäsenistä.

 

Tunturi-Lapin maaseutulautakuntaan valittavaan Kittilän kunnan jäseneen sovelletaan kuntalain 71 §:n mukaista yleisen vaalikelpoisuuden edellytystä.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Toimielimen valinnassa ja myös täydennysvaalissa on huomioitava tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimuksen on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.

 

Kunnanvaltuusto valitsi toimikaudekseen Enontekiön, Kittilän ja Muonion kuntien yhteiseen maaseutulautakuntaan/Tunturi-Lapin maaseutulautakuntaan seuraavat henkilöt:

 

Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Hettula Juha Kesk. Pääkkölä Matti Kesk.

Toivola Juha Kesk. Palosaari Raija Kesk.

Nevalainen Helena Vas. Granroth Aaro Vas.

 

Puheenjohtaja Hettula Juha Kesk.

(toimikausi puheenjohtajana on valtuustokauden kaksi ensimmäistä vuotta)

1. varapuheenjohtaja Nevalainen Helena Vas.

(toimikausi 1.varapuheenjohtajana on valtuustokauden kolmas ja neljäs vuosi)

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudekseen Tunturi-Lapin maaseutulautakuntaan Juha Hetulan henkilökohtaisena varajäsenenä toimineen edesmenneen Matti Pääkkölän sijaan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa