Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 234

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 234

21.06.2022

 

Neeta Murtomäen ero vapaan sivistystyön lautakunnan jäsenyydestä ja lautakunnan täydennysvaali

 

272/00.00.01/2021

 

Khall 21.06.2022 § 234

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Antti Jämsén, puh.040 653 0774)

 

Neeta Murtomäki ilmoittaa maanantaina 6. kesäkuuta 2022 kuntaan saapuneella sähköpostilla eroavansa Kittilän kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton takia.

Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain

31 §:ssä ja kuntalain 32 §:ssä toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta.

Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan vapaan sivistystyönlautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Vapaan sivistystyön lautakuntaan valittavaa jäsentä ja myös täydennysvaalia koskee kunta-lain 71 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuusedellytys.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Toimielimen valinnassa ja täydennysvaalissa on huomioitava tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimuksen on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.

 

Kunnanvaltuusto on valinnut 16.8.2021 § 87 vapaan sivistystyön lautakunnan kahden

vuoden toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

 

Jäsen Henk.koht. varajäsen

Similä Tuomas Kesk. Junnola Veli-Matti Kesk.

Palosaari Raija Kesk. Kantola Susanna Kesk.

Mäkitalo Tiikku Kesk. Siitonen Esa Kesk.

Murtomäki Neeta Vas. Jussila Marjo Vas.

Dufour Laura Vas. Saari Tarja Vas.

Lompolo Mikko PS Pekkala Antti PS

Ala Kimmo PS Vettenranta Jori KL

Ylläsjärvi Esa OMK Lompolo Lasse OMK

Suhonen Eeva Kok. Vanhatalo Leena Vihr.

 

Puheenjohtaja Ylläsjärvi Esa OMK

1. varapuheenjohtaja Similä Tuomas Kesk.

2. varapuheenjohtaja Murtomäki Neeta Vas.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

 

1) valtuusto myöntää eron Neeta Murtomäelle vapaan sivistystyön lautakunnan jäsenyydestä ja

2) suorittaa vapaan sivistystyön lautakunnan jäsenen täydennysvaalin ja valitsee lautakunnan 2. varapuheenjohtajan Neeta Murtomäen sijaan.

 

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu esitys:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

 

1) valtuusto myöntää eron Neeta Murtomäelle vapaan sivistystyön lautakunnan jäsenyydestä sekä poliisiasiain neuvottelukunnan varajäsenyydestä

2) suorittaa vapaan sivistystyön lautakunnan jäsenen täydennysvaalin ja valitsee lautakunnan 2. varapuheenjohtajan Neeta Murtomäen sijaan

3) suorittaa poliisiasiain neuvottelukunnan varajäsenen täydennysvaalin

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun esityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa