Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 231

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 231

21.06.2022

 

Käräjäoikeuden tuomio Sirkan koulun rakennusurakasta

 

255/10.03.02/2022

 

Khall 21.06.2022 § 231

 

Lapin käräjäoikeus on 10.6.2022 antanut tuomion Sirkan koulua koskevasta 4.6.2015 allekirjoitetun urakkasopimuksen suoritusrikkomuksesta. Kantajana on ollut T. Myllyneva Oy ja vastaajana Kittilän kunta.

Rakennusliike T. Myllyneva Oy on pääasiavaatimuksena vaatinut Kittilän kunnalta seuraavaa:

1 Vaatimus saatavan maksamisesta

 

Rakennusliike T. Myllyneva Oy on vaatinut, että Kittilän kunta velvoitetaan suorittamaan Rakennusliike T. Myllyneva Oy:lle pääoman 319.692,52 euroa (alv 0) ja sille arvonlisäveron osuutta 24 prosentin verokannan mukaan eli 76.726,20 euroa sekä pääomalle ja arvonlisäveron osuudelle korkolain 4 § 1 momentin mukaista viivästyskorkoa 9.10.2016 lukien maksupäivään saakka.

 

2 Vaatimus vakuuden palauttamisesta

 

Rakennusliike T. Myllyneva Oy on ensisijaisesti vaatinut, että Kittilän kunta velvoitetaan palauttamaan takuuajan vakuus (Tryg Garanti, 24.8.2016, nro 568767/6274938/1, arvoltaan 59.800,00 euroa 2(K44 Takuuajan takaus 24.8.2016.)) Rakennusliike T. Myllynevalle kirjallisin ilmoituksin, että Kittilän kunnalla ei ole vaatimuksia kyseisen vakuuden perusteella.

 

Rakennusliike T. Myllyneva Oy on vaatinut, että Kittilän kunta velvoitetaan korvaamaan takuuajan vakuuden aiheuttamat provisiokustannukset 1.727,41 euroa ja suorittamaan määrälle korkolain

4 § 1 momentin mukaista viivästyskorkoa 3.3.2022 lukien (30 päivää valmisteluistunnosta 1.2.2022).

 

Kittilän kunta väittää Rakennusliike T. Myllyneva Oy:n vastuulle kuuluvia takuuajan virheitä tai puutteita olevan korjaamatta. Rakennusliike T. Myllyneva Oy on vaatinut toissijaisesti, että takuuajan virheiden ja puutteiden arvo vahvistetaan oikeudenkäynnin aikana saatavan selvityksen perusteella ja Kittilän kunta velvoitetaan vapauttamaan takuuajan vakuus Rakennusliike T. Myllyneva Oy:lle takuuajan virheiden ja puutteiden arvoa ylittävältä osalta.

 

Lisäksi Rakennusliike T. Myllyneva Oy on vaatinut, että Kittilän kunta velvoitetaan korvaamaan Rakennusliike T. Myllyneva Oy:n oikeudenkäyntikulut 55.351,34 € ja asianosaiskulut 52.582 € viivästyskorkoineen.

 

Kittilän kunta on vastakanteessa vaatinut seuraavaa:

 

Ensisijaisesti kunta on vaatinut, että vastaaja velvoitetaan

 

1) maksamaan kantajalle urakan virheiden korjauskustannuksina yhteensä 53.540,00 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiannosta lukien,

 

2) maksamaan kantajalle hinnanalennuksena yhteensä 9.000,00 euroa, korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiannosta lukien,

 

3) maksamaan kantajalle urakan viivästyssakkona yhteensä 8.970,00 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiannosta lukien,

 

4) maksamaan kantajalle kustannukset tavarantarkastuksista, työmaavalvojan laskusta, rakentajakonsultin laskusta ja LVI-suunnittelijan laskusta yhteensä 6.604,45 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiannosta lukien,

5) maksamaan kantajalle sovittuna hyvityksenä saunan purkamistyöstä 4500 euroa laillisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta. Vaihtoehtoisesti kyseinen määrä vaaditaan kuitattavaksi Myllynevan saatavista.

 

Toissijaisesti kantaja on vaatinut, että mikäli käräjäoikeus vastoin kantajan käsitystä katsoo alkuperäisessä kanteessa mainitun, 3.6.2016 laaditun sovintosopimuksen olevan rauennut tai pätemätön, vastaaja veloitetaan

 

1) maksamaan kantajalle vahingonkorvauksena 77.579,10 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiannosta lukien,

 

2) maksamaan kantajalle hyvityksenä asfaltin valmiista rakennekerroksista 19.311,00 euroa, korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiannosta lukien,

 

3) maksamaan kantajalle hyvityksenä kolmiorimakatteen muuttamisesta tasaiseksi huopakatoksi 14.500,00 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiannosta lukien

 

4) maksamaan kantajalle urakan viivästyssakkona yhteensä 28.700,00 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiannosta lukien.

 

Kittilän kunta on kahteen otteeseen tarjonnut ehdollista sovintoratkaisua, vastapuoli ei ole kuitenkaan hyväksynyt sovintotarjouksia.

 

Tuomiolauselman mukaan:

 

Kittilän kunta velvoitetaan maksaan Rakennusliike T. Myllyneva Oy:lle 72.205,30 euroa lisättynä arvolisäverolla 17.329,27 euroa eli yhteensä 89.534,57 euroa viivästyskorkoineen 9.10.2016.

 

Kittilän kunta velvoitetaan vapauttamaan Rakennusliike T. Myllyneva Oy:n antaman takuuajan vakuuden (Tryg Garanti, 24.8.2016, nro 568767/6274938/1) arvoltaan 59.800,00 euroa.

 

Kittilän kunta velvoitetaan maksamaan Rakennusliike T. Myllyneva Oy:lle vahingonkorvauksena takuuajan vakuuden aiheuttamista provisiokustannuksista 1399,20 euroa viivästyskorkoineen 3.3.2022 lukien.

 

Rakennusliike T. Myllyneva Oy velvoitetaan maksamaan todistajanpalkkiona kuulustuttamilleen todistajille Heikki Luirolle 100 euroa ja Jani Kemppaiselle 300 euroa.

 

Kittilän kunta velvoitetaan maksaman todistajanpalkkioina kuulustuttamilleen todistajille Heiki Luirolle 100 euroa, Marko Nilivaaralle 250 euroa, Markku Alakulpille 1000 euroa, Pekka Nymanille 250 euroa ja Veikko Tahkokorvelle 800 euroa.

 

Rakennusliike T. Myllyneva velvoitetaan korvaamaan Kittilän kunnan oikeudenkäyntikulut 40.000 eurolla viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta.

 

Viivästyskorko on kulloinkin vahvistettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä.

 

Tuomio kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

 

Kunnan asianajaja mielestä tuomiosta ei kannata valittaa.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Sirkan koulua koskevasta rakennusriita-asiasta annetun tuomion. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunta ei valita asiasta. Mikäli tuomio saa lainvoiman niin Rakennusliike T. Myllynevalle maksetaan tuomion mukaiset korvaukset vähennettynä oikeudenkäyntikuluilla 40.000 € ja palautetaan takuuajan vakuus. Todistajanpalkkiot maksetaan päätöksen mukaisesti.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

 

Tätä asiaa käsiteltäessä asiantuntijana kokouksessa oli Teams-etäyhteyden kautta asianajaja Reima Raappana.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa