Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 232

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 232

21.06.2022

 

Tuula Koivuniemen ero koululautakunnan henkilökohtaisesta varajäsenyydestä ja täydennysvaali

 

272/00.00.01/2021

 

Khall 21.06.2022 § 232

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Antti Jämsén, puh.040 653 0774)

 

Edesmennyt Matti Pääkkölä on toiminut koululautakunnassa Reijo Kyrön henkilökohtaisena varajäsenenä ja Ville Jokelan henkilökohtainen varajäsen Tuula Koivuniemi hakee eroa koululautakunnan henkilökohtaisesta varajäsenyydestä muutettuaan paikkakunnalta, minkä vuoksi kunnanvaltuustossa tulee suorittaa täydennysvaali.

 

Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja kuntalain 32 §:ssä toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.

Kittilän kunnan hallintosäännön 2 luvun 10 §:n mukaan koululautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Koululautakuntaan valittavalla on oltava kuntalain 71 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus.

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Toimielimen valinnassa ja myös täydennysvaalissa on huomioitava tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimuksen on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Koululautakunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

 

Kunnanvaltuusto valitsi koululautakuntaan seuraavat henkilöt kahden vuoden toimikaudeksi kokouksessaan 16.08.2021 § 86:

Jäsen Henk.koht. varajäsen

Mäntymaa Vuokko Kesk. Palosaari Raija Kesk.

Jokela Ville Kesk. Koivuniemi Tuula Kesk.

Kyrö Reijo Kesk. Pääkkölä Matti Kesk.

Rauhala Mikko Vas. Fagerholm Emilia Vas.

Kenttälä Toni PS Pekkala Antti PS

Majava Jukka PS Lompolo Mikko PS

Yritys Inkeri OMK Huikuri-Kujala Helena OMK

Veltheim Saana Vihr. Vanhatalo Leena Vihr.

Moksi Aila SDP Kuokkanen Aarne SDP

Puheenjohtaja Mäntymaa Vuokko Kesk.

1. varapuheenjohtaja Rauhala Mikko Vas.

2. varapuheenjohtaja Yritys Inkeri OMK

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

1) valtuusto myöntää eron Tuula Koivuniemelle koululautakunnan henkilökohtaisesta varajäsenyydestä ja

 

2) suorittaa täydennysvaalin edesmenneen Reijo Kyrön henkilökohtaisen varajäsenen Matti Pääkkölän ja Ville Jokelan henkilökohtaisen varajäsenen Tuula Koivuniemen sijaan koululautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa