Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 09.02.2022/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 19

09.02.2022

 

Ympäristövalvonnan valvontasuunnitelma 2022 - 2024

 

186/11.00/2017

 

RakYmplk 09.02.2022 § 19

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) § 168:n mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä annettujen säännösten ja määräysten valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja perustuu ympäristöriskien arviointiin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lakisääteinen velvollisuus laatia alueelleen valvontasuunnitelma ja tarkistaa se säännöllisesti. Edellinen valvontasuunnitelma oli laadittu vuosille 2017-2021 (RakYmp ltk. 22.8.2017 § 87). Tähän valvontasuunnitelmaan on sisällytetty myös jätelain (646/2011) § 124:n mukainen jätelain valvontasuunnitelma vuosille 2022-2024.

 

Lakisääteinen valvontasuunnitelma koskee ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvontaa. Ympäristönsuojeluviranomainen on koonnut myös muiden säädösten mukaiset valvontatehtävät samaan suunnitelmaan.

 

Valvontasuunnitelmassa esitetään tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa kuvataan valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö.

 

Valvontasuunnitelman lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava valvontaohjelma ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen säännöllisestä valvonnasta. Valvontaohjelmaan kootaan tiedot valvottavista kohteista ja määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella laitoskohtaiset määräaikaistarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaan on kirjattu ympäristölupavelvollisten ja ympäristönsuojelulain mukaan rekisteröitävien toimintojen tarkastusten ja muiden säännöllisten valvontatoimenpiteiden perusteet. Suunnitelma kattaa maa-aineslain ja jätelain mukaisen valvonnan sekä muiden ympäristön pilaamisriskiä aiheuttavien toimintojen valvonnan ja valvontaan liittyvän toiminnan suunnittelun, joissa valvontaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

 

Valvontasuunnitelma laaditaan tilanteessa, jossa lainsäädäntö on ympäristönsuojelun kannalta jatkuvassa kehityksessä. Mahdolliset uudet asetukset ja lakimuutokset suunnitelman voimassa ollessa huomioidaan aina käytännössä ja suunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkastaa sekä päivittää useammin kuin kolmen vuoden välein. Suunnitelma pyritäänkin vahvistamaan valtuustokausittain. Valvontasuunnitelman avulla pyritään tehokkaaseen ja yhdenmukaiseen ympäristölainsäädännön toteuttamiseen sekä valvonnan suunnitelmallisuuteen.

 

Suunnitelmaa laadittaessa on erityisinä seikkoina nostettu esiin Kittilän arseeniprovinssin maiden käsittely ja vaikutus alueiden käyttöön. Toisena merkittävänä asiana on nostettu pienvesistrategian käyttöön otto ja pienvesien huomioimien ja pyrkimys hyvään tilaan. Suunnitelmaa laadittaessa on johtavana ajatuksena ollut YSL mukainen yleisen edun valvonta, jota ympäristönsuojeluviranomaisen tulee toiminnassaan noudattaa.

 

Ympäristösihteeri:

Lautakunta hyväksyy oheisen valvontasuunnitelman käytettäväksi ympäristövalvonnassa vuosille 2022-2024.

 

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi valvontasuunnitelman käytettäväksi ympäristövalvonnassa vuosille 2022- 2024.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa