Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 09.02.2022/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 20

09.02.2022

 

Ympäristövalvonnan valvontaohjelma 2022

 

186/11.00/2017

 

RakYmplk 09.02.2022 § 20

 

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta on vahvistanut 09.02.2022 (§ 19) ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaisen suunnitelman säännöllistä valvontaa varten vuosille 2022-2024. Ko. suunnitelma sisältää myös jätelain 124 §:n (1.12.2017/834) mukaisen valvontasuunnitelman. Vuosittain laaditaan kunnan ympäristövalvonnan valvontaohjelma valvontasuunnitelmaan perustuen, jotta valvontaohjelma pysyy ajan tasalla uusien ja poistuvien luvanvaraisten toimintojen osalta. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaan ja valvontaohjelmaan on sisällytetty myös maa-aineslain (555/1981) mukaiset luvat ja niiden valvonta sekä lisäksi muita kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia valvontatehtäviä.

 

Vuoden 2022 valvontaohjelma perustuu edellä mainittuihin valvontasuunnitelmiin. Ohjelma on laadittu ympäristönsuojelulain 168 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30 §:n mukaisesti ja siinä on tiedot ympäristöluvanvaraisista ja ympäristönsuojelulain mukaan rekisteröitävistä kohteista Kittilän kunnan alueella ja niihin kohdistettavista määräaikaistarkastuksista ja muista säännöllisistä valvontatoimista vuonna 2022. Ohjelmaa laadittaessa on otettu huomioon valvontatoimenpiteiden riittävän tasainen jakautuminen eri vuosille sekä vuosien 2019, 2020 ja 2021 valvontasuunnitelmista mm. resurssipulan vuoksi toteutumatta jääneet valvonta-toimet.

 

Valvontasuunnitelman ja -ohjelman laatimisvelvoitteen tavoitteena on tehostaa valvontaa ja pyrkiä mahdollisimman hyvään vaikuttavuuteen kohdentamalla valvonta ympäristönsuojelun kannalta merkittävimpiin tehtäviin. Vuoden 2022 valvonnan teemana on maa-aineslain sekä maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisten lupien valvominen, johon sisältyy myös vielä velvoitteista raukaisemattomien lupien tarkastaminen. Tavoitteena on saada toimialan lupatilanne kunnassa ajan tasalle. Myös muiden toimialojen lupien osalta pyritään saamaan puuttuvia valvontakäyntejä toteutettua resurssien puitteissa. Valvontaohjelma sisältää myös kuvauksen edellisen vuoden tavoitteiden toteutumisesta.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympärisvalvonnan valvontaohjelman vuodelle 2022.

 

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyy ympäristövalvonnan valvontaohjelman vuodelle 2022.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa