Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 09.02.2022/Pykälä 35

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 35

09.02.2022

 

Suunnittelutarveratkaisu 22-0024-SUU

 

475/10.03.00/2021

 

RakYmplk 09.02.2022 § 35

 

( lisätietoja rakennustarkastaja, p 0400-396074 )

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnalta haetaan lupaa rakentaa 400 m²:n suuruinen loma-asunto ja 50 m²:n suuruinen talousrakennus Raattaman rekisterikylän tilan Kiimaharju D määräalalle Rno * * * * M601. Tilan koko on 4,98 hehtaaria ja se sijaitsee Harrisaajon läheisyydessä Kittilän ja Muonion rajalla. Hakemus on tullut vireille 25.11.2021.

 

Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL 137 §:n 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle (erillinen suunnittelutarveratkaisu).

 

Hakija on kuullut tiloja Kiimaharju E Rno * * * *, Kiimaharju C Rno * * * * ja Kiimaharju Rno * * * *. Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Kittilän valtionmaa I Rno 893:10:1 ja Pallas- Ylläs tunturin kansallispuisto Rno 891:1:18.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Suunniteltu rakennushanke sijoittuu Tunturilapin maakuntakaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle joka on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (ma-alue).

 

Alueella on tiestö ja sähköliittymä mahdollisuus. Vesihuolto ja jätevesien käsittely tapahtuu kiinteistökohtaisesti. Kiimaharjuntien alueella on 3 kpl lomarakennuksia talousrakennuksineen.

 

Suunniteltu hanke ei aiheuta haittaa mahdolliselle kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä johda merkittävään rakentamiseen. MRL:n 137 §:ssä annetut rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella täyttyvät. Rakennuksen julkisivumateriaaleista ja jätevesien käsittelyjärjestelmästä päätetään rakennuslupaharkinnan yhteydessä. Niiden suunnittelussa tulee huomioida rakentamisen vaikutukset lähi- ja kaukomaisemaan sekä luonnonympäristöön.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun. Perusteluna esitykselle on että, MRL:n 137 §:ssä annetut rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella täyttyvät.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 137 §.

 

 

Päätös:

Rakennustarkastajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa