Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.03.2022/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 109

29.03.2022

 

Kittilän kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta

 

342/03.03/2020

 

Khall 29.03.2022 § 109

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 040 745 9830)

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on varannut tilaisuuden antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaivoslain muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaivoslakia.

Lausunnon voi antaa myös muu kuin TEM:n jakelussa mainittu taho. Kunnilta ei ole erikseen pyydetty lausuntoa, mutta lausuntopyyntö on avoin ja Kittilän kunta katsoo tarpeelliseksi antaa lausuntonsa merkittävänä kaivospaikkakuntana.

 

Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään tiistaina 12.4.2022 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Ks. https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=406b2d99-e20b-4fcc-a781-e7c8b9b7673c

 

Nykyinen kaivoslaki (621/2011) tuli voimaan 1.7.2011. Yhtään voimassa olevan kaivoslain nojalla annettua uutta kaivoslupaa ei ole vielä edennyt kaivostoimintaan asti.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö aloitti 15.10.2019 kaivoslain uudistamishankkeen. Kaivoslain lakiuudistus perustuu hallitusohjelmaan. Hallituspuolueet ovat 23.2.20022 sopineet kaivoslain uudistamisen keskeisistä sisällöistä. Uudistusta on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä yhdessä sidosryhmien kanssa.

 

Kaivoslain uudistuksen tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä. Lisäksi hallitus haluaa vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti ja asianosaisten vaikutusmahdollisuuksia.

 

Kaivoslain luonnoksessa esitetään esimerkiksi kuntakaavoituksen edellyttämistä kaivostoiminnalle ja malminetsintävarauksiin liittyvien säännösten tarkentamista.

 

Kunnanhallitus on merkinnyt 31.8.2021 kokouksensa pykälässä 381 tiedoksi asian "Kunnanjohtajien kannanotto kaivosveron valmisteluun liittyen".

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta (VN/12316/2019).

 

Päätös:

Jäsen Marita Toivanen oli poissa klo 15:16 - 15:18.

 

Jäsen Paula Nevalainen esitti, että lausuntoa täydennettäisiin niin, että lisättäisiin maininta siitä, että kunnalle tulisi mahdollisuus rajoittaa malminetsintävarausten määrää tiettyjen prosentuaalisten määrien ylittyessä kunnassa. Nevalaisen esitys raukesi kannattamattomana.

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa