Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.03.2022/Pykälä 110

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 110

29.03.2022

 

Rovakaira Oy:n yhtiökokous 8.4.2022/Esitys jäsenten nimeämisestä Rovakaira Oy:n hallitukseen ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

 

350/00.02.01/2021

 

Khall 29.03.2022 § 110

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 040 745 9830)

 

Rovakaira Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 8.4.2022 klo 11.00 Lapland Hotels Sky Ounasvaaralla osoitteessa Juhannuskalliontie, Ounasvaara.

 

Kokouskutsun mukaan tilaisuuteen osallistujalta edellytetään kasvomaskin ja käsidesin käyttöä. Osallistuja tulee olla täysin oireeton ja hänellä tulee olla täysi rokotesarja koronavirusta vastaan. Rovakaira Oy päivittää yhtiökokousohjeistusta tilanteen niin vaatiessa. Mahdollisista lisäohjeista ja muutoksista tiedotetaan tarvittaessa erikseen Rovakaira Oy:n internetsivuilla (www.rovakaira.fi). Kokouskutsu ja muut kokousasiakirjat ovat saatavilla 1.4.2022 lähtien Rovakaira Oy:n internetsivuilla.

 

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 - 9 §:n mukaan kuuluvat asiat. Näiden lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,20 euroa per osake. Hallitus esittää myös yhtiökokoukselle, että se päättää hankkia yhtiön omia osakkeita niin, että A-osakkeita hankitaan enintään 800 kpl ja B-osakkeita enintään 8000 kpl. (Tarkemmat tiedot osinkojen maksusta ja omien osakkeiden hankinnasta oheismateriaalina olevasta kokouskutsusta)

 

Kullakin omistajakunnalla (Rovaniemi, Kittilä, Sodankylä) on hallituksessa kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Varajäsen on kuntakohtainen nk. yleisvarajäsen.

 

Nykyiset jäsenet Kittilästä ovat Reijo Kyrö, Paula Nevalainen, Tapani Rantajääskö ja varalla Aaro Granroth.

 

Kunnanhallitus on valinnut Rovakaira Oy:n yhtiökokousedustajaksi Tarmo Salosen ja varalle Marita Toivasen 3.12.2021 (§ 539).

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esityksestä Rovakaira Oy:n hallituksen jäseniksi, varajäseneksi ja antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Tämä asia käsiteltiin kokouksessa neljäntenä asiana §:ien 98 ja 99 jälkeen.

 

Jäsen Paula Nevalaisen ollessa esteellinen hänen tilalleen tämän asian käsittelyn ajaksi tuli Raili Fagerholm Teams-etäyhteyden välityksellä.

 

Jäsen Marita Toivanen esitti varsinaiseksi jäseneksi Paula Nevalaista ja varajäseneksi Oula Vuollia.

 

Jäsen Esa Ylläsjärvi esitti Maija Linnalaa varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi Helena Huikuri-Kujalaa.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala esitti varsinaisiksi jäseniksi Reijo Kyröä ja Timo Kurulaa.

 

Puheenjohtaja Rajala totesi, että on esitetty enemmän henkilöitä jäseniksi ja varajäseneksi kuin on paikkoja, joten on äänestettävä. Äänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä Teamsin Forms- sovellusta käyttäen. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

 

Reijo Kyrö 8 ääntä

Timo Kurula 7 ääntä

Paula Nevalainen 6 ääntä

Maija Linnala 3 ääntä

 

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi äänestetään varajäsenestä. Suljettuna lippuäänestyksenä Teamsin Forms- sovellusta käyttäen suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

 

Oula Vuolli 8 ääntä

Helena Huikuri-Kujala 1 ääni.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että äänestystuloksen perusteella Rovakairan hallitukseen jäseniksi esitetään seuraavia:

 

Timo Kurula

Reijo Kyrö

Paula Nevalainen

 

Varajäseneksi esitetään Oula Vuollia.

 

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian osalta.

 

Tauko pidettiin tämän asian käsittelyn jälkeen klo 12:34 - 12:40.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa