Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.03.2022/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 73

01.03.2022

 

Ehkäisevän päihdetyön järjestäminen Kittilän kunnassa

 

441/05.02.14/2021

 

Khall 01.03.2022 § 73

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 040 745 9830)

 

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain 5 § mukaan kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen.

 

Toimielimen tehtävänä on:

1) huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;

2) huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle;

3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä;

4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;

5) huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1102/2017) ja tupakkalain (549/2016) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti

ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa. (28.12.2017/1119).

 

Toimielimiä ovat kuntalain (410/2015,30§) muukaan esimerkiksi valtuusto, kunnanhallitus, lautakunta, valiokunta, toimikunta ja jaosto. Kunta voi itsenäisesti päättää, minkä toimielimen tehtäväksi se antaa ehkäisevän päihdetyön. Käytännössä toimielin ei välttämättä hoida itse ehkäisevän päihdetyön tehtäviä, vaan johtaa, seuraa ja arvioi niiden toteutumista.

 

Kittilän kunnassa ei ole nimetty ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaa toimielintä tai toimielimen valtuuttamaa, ehkäisevää päihdetyötä toimeenpanevaa monialaista työryhmää.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaksi toimielimeksi nimetään kunnanhallitus.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalaisen esitti, että perustetaan kunnanhallituksen alainen jaosto päihdetyöhön liittyen.

Jäsen Esa Ylläsjärvi kannatti Paula Nevalaisen esitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

 

Ne, jotka ovat kunnanjohtajan esityksen kannalla, äänestävät "Jaa". Ne, jotka ovat Paula Nevalaisen esityksen kannalla, äänestävät "Ei".

Jaa-ääniä antoivat Jauhojärvi Pirkko, Erkkilä Akseli, Nikkinen Jouko, Rajala Pekka, Salonen Tarmo ja Veltheim Saana. Ei-ääniä antoivat Nevalainen Paula, Toivanen Marita ja Ylläsjärvi Esa.

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys tuli päätökseksi äänin 6-3 ja ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaksi toimielimeksi nimetään kunnanhallitus.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa